Drukuj
PAWLAK, Piotr
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2006
(Sygn. 41394, 41416)

 

Propozycja pomocna w pracy wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi z ADHD w wieku 6-10 lat. Na prezentowany program składają się pozostające w korelacji, prowadzone równolegle zajęcia grupowe i indywidualne. Założonym, podstawowym celem zajęć grupowych jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci nadpobudliwych, natomiast zajęcia indywidualne mają służyć usprawnianiu możliwości percepcyjnych oraz sprawności motorycznej dziecka. Zajęcia grupowe obejmują cykl 15 spotkań, przewidzianych do prowadzenia 2 razy w tygodniu, z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń ruchowych i usprawniających, technik relaksacyjnych, elementów muzykoterapii i dramy, a także z elementami metody Sherborne i Dennisona. Zajęć indywidualnych przewidziano w programie 8 (jeden raz w tygodniu). Ich istotną, integralną częścią jest bajka terapeutyczna.
   W książce zamieszczono gotowe do skopiowania propozycje ćwiczeń dla dzieci (m.in. wzorce literek, labirynty i krzyżówki obrazkowe).
Bożena Zwierzyńska