Drukuj

SPOHRER, Kate E.
Pomóż dziecku z... ADHD / Kate E. Spohrer. - Warszawa : K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41405, 41406


Poradnik dla nauczyciela i rodzica, ale równie dobrze dla samego dziecka, bowiem główna część książki napisana jest w formie skierowanej bezpośrednio do dziecka ze zdiagnozowanym ADHD lub przejawiającego zachowania wskazujące na nadpobudliwość psychoruchową i deficyty uwagi. Celem autorki jest ułatwienie dziecku poznania i zrozumienia charakteru swoich zaburzeń, a w efekcie - umożliwienie ich efektywnego przełamywania.
Autorka podsuwa nauczycielowi szereg wskazówek, dotyczących postępowania z uczniem z ADHD, przedstawia przykłady odpowiednich zajęć, ćwiczeń i zabaw, zgrupowanych w rozdziały o wymownych tytułach:
- Poczucie własnej wartości;
- Samoświadomość;
- Przyjaciele;
- Zorganizowanie i koncentracja.
Atutem poradnika jest przejrzysta szata graficzna, czytelne dla ucznia plansze i diagramy, ułatwiające zrozumienie treści ilustracje.

Bożena Zwierzyńska