Drukuj

FLIS, Renata
Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 41393, 41415

Książka oparta na doświadczeniach kilkunastu lat pracy w dziedzinie integracji.
Obszerny materiał podzielono na 3 bloki tematyczne:
- współpraca nauczycieli;
- wybrane metody i formy pracy;
- współpraca z rodzicami.

W części pierwszej omówiono kwestie, związane ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej, przede wszystkim zagadnienie współpracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego (prowadzącego) i pedagoga specjalnego (nauczyciela wspomagającego).
Załączniki do rozdziału zawierają:
- przykład modyfikacji planu nauczania i wychowania;
- opis i analizę przypadku;
- plan terapii indywidualnej dla ucznia autystycznego;
- test wielopoziomowy dla klasy I wraz z modyfikacją;
- test wielopoziomowy dla klasy III wraz z modyfikacją;
- scenariusze 3 wariantów integracyjnego turnieju "Rusz głową, kopnij nogą".

Wśród omówionych wybranych metod pracy czytelnik odnajdzie dramę i projekt dydaktyczny. Autorka analizuje również strategie pracy w klasie, zalety pracy w grupach, możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych (tu ciekawa forma koła wolontariusza).
Do działu dodano następujące załączniki:
- 8 scenariuszy zajęć zintegrowanych dnia aktywności twórczej (przykładowo: "Kopciuszek na balu", "Poezja jak muzyka", Nie szata zdobi człowieka");
- propozycje zabaw śródlekcyjnych, korygujących wady postawy dzieci;
- scenariusz zajęć pozalekcyjnych ("Podróż do wnętrza Ziemi");
- materiały pomocnicze do realizacji ośrodków tematycznych zgodnie z zainteresowaniami uczniów ("W jaskini", "W Biskupinie", "Na książęcym zamku", "Legendarni władcy");
- program autorski organizacji Klubu Młodego Wolontariusza.

Rozdział dotyczący współpracy z rodzicami wzbogacono o następujące materiały:
- plan współpracy z rodzicami;
- kwestionariusz wywiadu;
- ankietę po pierwszym etapie kształcenia;
- ankietę na temat szkoły;
- scenariusze spotkań z rodzicami;
- scenariusz wycieczki integrującej ("W poszukiwaniu bananowego i cukierkowego drzewa").

Bożena Zwierzyńska