Drukuj

MCMINN, Jill
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41404, 41422


Kolejna książka z cyklu poradników dla rodziców i nauczycieli. Zawiera szereg informacji, wskazówek i przykładów właściwego postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Porady autorki dotyczą zarówno procesu dydaktycznego w szkole (np. nauczania języka polskiego, matematyki), jak i pracy/zabawy z dzieckiem w domu. Liczne propozycje ćwiczeń, gier i zabaw służą wspomaganiu rozwoju mowy, wzbogacaniu zasobu słownictwa, kształtowaniu umiejętności uważnego słuchania i rozumienia, treningowi pamięci. Sporo uwagi poświęcono również częstym u dzieci zaburzeniom koordynacji; w książce znajdziemy propozycje ćwiczeń z zakresu rozwoju małej motoryki, ćwiczenia dłoni i palców, a także propozycję programu rozwoju zdolności motorycznych z wykorzystaniem krótkich sesji konkretnych,codziennych ćwiczeń ruchowych i technik relaksacyjnych. Autorka podkreśla konieczność ścisłej współpracy z rodzicami, podaje pomysły, sprzyjające jej efektywności.

Bożena Zwierzyńska