Drukuj

KALBARCZYK, Anna
Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. – Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2006
Sygn. 41275, 41276

Autorka, artysta-pedagog i metodyk, realizuje w swojej pracy ideę wychowania przez sztukę. Opierając się na doświadczeniach ponad 20 lat praktyki pedagogicznej, stworzyła kompetentny poradnik dla nauczycieli, zawierający nie tylko oryginalne scenariusze, ale również szereg cennych porad, dotyczących możliwości i zasad prowadzenia zajęć plastycznych w kontekście rozwoju psychofizycznego dziecka.
W książce omówiono m.in. techniki i materiały plastyczne odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, rolę nauczyciela na zajęciach, kwestię oceniania dziecięcych prac plastycznych, zagadnienie estetyki pracy, możliwości udziału dziecka w różnorodnych działaniach artystycznych (happeningi, performances). Wśród proponowanych tematów plastycznych znajdują się m.in. tematy o charakterze dekoracyjnym, symbolicznym, uwzględniające ruch i budowę ciała człowieka, dotyczące projektowania strojów użytkowych. Do scenariuszy dołączono również quiz o sztuce, przeznaczony dla dzieci starszych. Opisane w książce tematy były wielokrotnie sprawdzone na prowadzonych przez autorkę zajęciach pozaszkolnych (w pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży).

B.Z.