Drukuj

 

SQUIRES, G.
Pomóż dziecku z... dysleksją / G. Squires, S. McKeown. - Warszawa : Wydaw. K.E.LIBER, 2006
Sygn. 41403, 41417


Poradnik skoncentrowany na codziennej pracy z uczniem dyslektycznym; zawiera również wiele cennych wskazówek dla rodziców. Autorzy prezentują szereg konkretnych, prostych rozwiązań i strategii wspomagających dziecko dyslektyczne, zwracają uwagę na konieczność eksponowania mocnych stron dziecka i udzielania mu wsparcia emocjonalnego. Przykładem budowania nastawienia pozytywnego jest chociażby tabela kontrolna, sformułowana w sposób koncentrujący się na tym, co dziecko już potrafi zrobić. A zamieszczona w książce plansza ze zdjęciami i nazwiskami sławnych i utalentowanych dyslektyków może służyć zarówno refleksji otoczenia dzieci dyslektycznych, jak i psychoterapii samych osób, dotkniętych tą przypadłością...

Bożena Zwierzyńska