Drukuj

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Sygn. 40967

Publikacja przeznaczona dla osób pracujących z dziećmi sześcioletnimi w przedszkolach oraz uczniami klasy pierwszej, a przy niewielkiej modyfikacji treści - także dla pedagogów poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników świetlic i klubów osiedlowych oraz rodziców. Zawiera analizy i propozycje metodyczne, nakierowane na zwiększanie szans edukacyjnych dzieci, przy czym za podstawę przyjęto tu dobrą pamięć. Autorki zwracają uwagę na fakt odmiennego funkcjonowania procesów pamięci u dzieci i dorosłych oraz wynikające z tego nieporozumienia. Stereotypowe zadania pamięciowe typu "Słuchaj uważnie, zapamiętaj i powtórz" sprawiają dzieciom wiele trudności, również popularne wśród starszych uczniów i dorosłych mnemotechniki nie są dla nich odpowiednie.

Autorki proponują opracowane na podstawie wieloletnich badań i sprawdzone już w praktyce, przyjazne dzieciom programy wspomagające rozwój zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania informacji. Ich realizację ułatwiają zamieszczone w książce scenariusze zajęć, szczegółowe wskazówki metodyczne i fotografie.
Programy:
- "Dzieci uczą misie wierszy",
- "Patrzę uważnie i potrafię zapamiętać wiele szczegółów";
- "Potrafię zapamiętać szeregi czynności i przewidzieć, co będzie dalej";
- "Słucham uważnie, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne";
- "Potrafię obdarzać uwagą i mówić tak, aby inni mnie słuchali, pamiętam też, jak wyglądają inni i jak się nazywają".

B.Z.