Drukuj

MAKOWSKA, Katarzyna
Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2009
Sygn. 42598, 42727


Książka pomagająca przełamać stereotyp nudnej, odtwórczej matematyki, warta zauważenia szczególnie w sytuacji wprowadzenia obowiązkowej matury z tego przedmiotu. Autorka przekonuje, że odpowiednio prowadzone lekcje matematyki mogą być dla ucznia atrakcyjne i silnie stymulujące jego rozwój intelektualny. Jednym z warunków sukcesu jest tutaj świadomość celów, jakie pragnie – i jakie może - uzyskać nauczyciel w pracy z uczniem. Czy bierna reprodukcja wiedzy, czy kreatywne działanie? Odświeżeniu nauczycielskiej refleksji na temat celów kształcenia służy przypomnienie taksonomii Blooma i prezentacja jej zweryfikowanej postaci. Praktyczną wymowę ma również dokonana klasyfikacja – wg taksonomii Blooma – rodzajów pytań (poleceń, ćwiczeń, zadań, zagadek itp.), uwypuklająca charakter procesów myślowych, pobudzanych danym pytaniem (poziomy: pamiętać / rozumieć / stosować / analizować / oceniać / tworzyć).

Za szczególnie istotny uważa autorka sposób zadawania uczniom pytań; poświęca temu zagadnieniu osobny rozdział, w którym zawiera praktyczne wskazówki, pomocne w układaniu pytań i poleceń uaktywniających myślenie twórcze uczniów. Autorka podkreśla znaczenie wzbudzania w uczniach pozytywnej motywacji, zachęca do stwarzania na lekcjach atmosfery dociekliwości, do stosowania matematycznych prowokacji. Prezentuje tzw. startery: krótkie sytuacje problemowe, mogące sprzyjać zainteresowaniu nowym tematem; dołącza również propozycje gier dydaktycznych, m.in. „Matematycznego Piotrusia”.

Integralną część książki stanowią szczegółowe scenariusze lekcji matematyki, będące przykładem zastosowania pytań i poleceń wszystkich poziomów taksonomii Blooma:
– dla kl. IV: utrwalanie cechy podzielności liczb przez 3 i 9;
– dla kl. V: suma miar kątów wewnętrznych wielokątów wypukłych; obliczanie pola wielokątów; utrwalanie kolejności wykonywania działań;
– dla kl. VI: ćwiczenia rachunku pamięciowego (obliczenia procentowe).

Bożena Zwierzyńska