Drukuj
BIDZAN, Mariola
Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : "Impuls", 2007
Sygn. 41603

 

Bardzo potrzebna pozycja, wydana akurat w okresie burzliwych dyskusji, związanych z „liczeniem ciąż” w szkołach. Autorka dedykuje swoją książkę „odważnym i mądrym dziewczętom, które bez względu na trudności zdecydowały się w młodym wieku urodzić dziecko” i życzy im, „aby uśmiech waszych dzieci rozpromieniał cały świat i abyście nigdy nie żałowały swojej decyzji...” . Do tego jednak niezbędne jest zrozumienie i wsparcie otoczenia społecznego nastoletnich matek: rodziny, szkoły, środowiska. Potrzebna jest pozytywna atmosfera społeczna i odpowiednie regulacje prawne, których ciągle w naszym kraju brakuje. I temu właśnie służy niniejsza książka: przebudowaniu społecznych postaw wobec zjawiska, przełamaniu związanych z nim stereotypów.

Autorka dostarcza wieloaspektowej wiedzy o problemie. Na wstępie prezentuje odpowiednie dane statystycznie, nakreśla też kontekst, w jakim należy rozpatrywać zagadnienie ciąż nastolatek (psychologiczne problemy, związane z dorastaniem, narastające zjawisko depresji wśród młodzieży, przemiany społeczne i związana z tym wczesna inicjacja seksualna, brak wiedzy o antykoncepcji). Omawia również medyczne i społeczne aspekty ciąży, porodu i połogu nastolatek, a także ich wyjątkowo trudną sytuację psychologiczną. Z przytaczanych tu licznych badań wynika m.in., że naciski na dokonanie aborcji są w przypadku ciąż nastoletnich bardzo duże...

Książka skierowana do psychologów, pedagogów, socjologów, księży, rodziców, polityków, a w zasadzie przeznaczona dla każdego, bowiem każdy z nas powinien rozumieć problem i umieć w razie potrzeby udzielić wsparcia osobom go potrzebującym. W książce podano również adres internetowy Stowarzyszenia Pomocy Nieletnim Rodzicom z siedzibą w Szklarskiej Porębie (www.nieletni rodzice.org.prv.pl), założonego w celu niesienia pomocy nastoletnim matkom i ojcom.

Bożena Zwierzyńska