Drukuj
GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, Joanna
Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : "Impuls", 2007
Sygn. 41740, 41741

Problem nieśmiałości dotyczy wielu dzieci, dla których oznacza szereg problemów, czasem bardzo dotkliwych, w życiu codziennym. Niniejsza pozycja stanowi nową propozycję w zakresie metod pracy terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi nieśmiałymi. Autorka, opierając się swoich kilkuletnich doświadczeniach, skonstruowała koncepcję wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii, służącą poprawie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci nieśmiałych.
Metoda ta opiera się na świadomym pobudzaniu wyobraźni, zainspirowanej słowem i muzyką, a wzmacnianej technikami arteterapeutycznymi. Może pełnić funkcje terapeutyczne, kreatywne, wychowawcze, rozwojowe, adaptacyjne, ekspresyjne.

Część początkowa książki to wprowadzenie w samo zagadnienie nieśmiałości (definicje, geneza, wpływ na funkcjonowanie dziecka), a także prezentacja wybranych metod i technik terapeutycznych. Dalsze rozdziały przybliżają czytelnikowi zagadnienie wizualizacji, problematykę arteterapii oraz ekspresji twórczej dziecka. Autorka prezentuje nam również swoje badania: hipotezy, metodologię, wyniki.

Do książki dołączono aneksy, zawierające arkusze obserwacyjne, a także 5 przykładowych scenariuszy sesji z wykorzystaniem wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii, których założone cele to kolejno:
- pomoc w uzyskaniu stanu odprężenia psychofizycznego,
- uświadomienie sobie oczekiwań bliskiej osoby,
- ułatwienie dziecku samoakceptacji,
- uzyskanie wglądu we własne marzenia,
- doskonalenie umiejętności formułowania i osiągania indywidualnych celów.

 

Bożena Zwierzyńska