Drukuj
KOPACZYŃSKA, Iwona
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2007
Sygn. 41744

Propozycja, skierowana do nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, łącząca podbudowę teoretyczną i aspekty praktyczne, związane z zagadnieniem integracji. W pierwszej części książki autorki analizują teoretyczne aspekty integracji, odwołując się do kontekstów filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych. Czytelnik znajdzie tu również prezentację źródeł i odmian koncepcji nauczania całościowego, a także rozważania, dotyczące strategicznych działań nauczyciela w realizacji idei integracji w edukacji wczesnoszkolnej.
Druga, znacznie obszerniejsza część książki to omówienie możliwości i propozycje realizacji idei integracji w praktyce szkolnej.

Autorki przyjmują tu kolejno następujące punkty wyjściowe:

Bożena Zwierzyńska