Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


W niniejszym dziale prezentujemy wybrane, warte uwagi, pozycje książkowe z naszych zbiorów. Znajdziecie tu Państwo interesujące pozycje zarówno z pedagogiki, psychologii czy socjologii jak i literatury pięknej. Opisy bibliograficzne książek wzbogacono o autorskie recenzje bądź obszerne adnotacje.

recenzje                                                                                                Fot.B.Zwierzyńska

Zachęcamy do lektury:)

 

 

SEACH, D.
Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lioyd, M. Preston. - Warszawa : Wydaw.K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41400, 41423


Autorki zajmują się zagadnieniem uczniów autystycznych, kształcących się w szkole ogólnodostępnej. Analizują ich potrzeby i problemy, zwracając uwagę na fakt, iż więcej trudności przysparzają tu problemy natury społecznej (integracja, komunikacja), niż dydaktycznej.
W książce omówiono wpływ autyzmu na określone obszary rozwoju dziecka oraz efekty, jakie niesie to dla nauki. Autorki, omawiając sposoby wspomagania ucznia autystycznego, przedstawiają przykłady dwóch strategii: podejścia skoncentrowanego na uczniu oraz podejścia skoncentrowanego na społeczności szkolnej.
Do książeczki dołączono 5 obszernych studiów przypadków chłopców autystycznych w wieku 9-14 lat, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych modeli adaptacji środowiska szkolnego do specyficznych potrzeb uczniów.

Bożena Zwierzyńska

PARCZEWSKA, Teresa
Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III / Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Sygn. 41368


Cenne dla nauczyciela połączenie analiz teoretycznych i prezentacji badań z licznymi odniesieniami praktycznymi. Autorka rozpoczyna od omówienia zjawiska aktywności jako warunku poznawania środowiska przyrodniczego, następnie omawia usytuowanie edukacji przyrodniczej w systemie nauczania początkowego oraz jej organizację w kontekście kształcenia integralnego.
Prezentuje tu przykładowe scenariusze zajęć, prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących (dla kl. III: „Zmiany w przyrodzie zimą”, „W deszczowym rytmie”, „Taniec jesiennego liścia”). W kolejnym rozdziale autorka dokonuje przeglądu metod dydaktyczno-wychowawczych i charakterystyki wybranych metod aktywizujących, stosowanych w procesie poznawania przyrody (obserwacja, eksperyment, metoda zadaniowo-sytuacyjna). Zamieszcza tu propozycje doświadczeń i eksperymentów dla klas I-III.
W książce zaprezentowano założenia, przebieg i wyniki badań własnych autorki, dotyczących skuteczności wybranych metod aktywizujących w edukacji uczniów klasy III. Eksperyment pedagogiczny przeprowadzono techniką grup równoległych. Czytelnik znajdzie tu przykłady zajęć, przeprowadzonych w klasach eksperymentalnych oraz omówienie realizacji kształcenia przyrodniczego w klasach kontrolnych.W załączeniu kwestionariusze ankiet, karty pracy, testy do badania wiedzy i umiejętności przyrodniczych uczniów rozpoczynających i kończących klasę III.

Bożena Zwierzyńska

KALBARCZYK, Anna
Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. – Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2006
Sygn. 41275, 41276

Autorka, artysta-pedagog i metodyk, realizuje w swojej pracy ideę wychowania przez sztukę. Opierając się na doświadczeniach ponad 20 lat praktyki pedagogicznej, stworzyła kompetentny poradnik dla nauczycieli, zawierający nie tylko oryginalne scenariusze, ale również szereg cennych porad, dotyczących możliwości i zasad prowadzenia zajęć plastycznych w kontekście rozwoju psychofizycznego dziecka.
W książce omówiono m.in. techniki i materiały plastyczne odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, rolę nauczyciela na zajęciach, kwestię oceniania dziecięcych prac plastycznych, zagadnienie estetyki pracy, możliwości udziału dziecka w różnorodnych działaniach artystycznych (happeningi, performances). Wśród proponowanych tematów plastycznych znajdują się m.in. tematy o charakterze dekoracyjnym, symbolicznym, uwzględniające ruch i budowę ciała człowieka, dotyczące projektowania strojów użytkowych. Do scenariuszy dołączono również quiz o sztuce, przeznaczony dla dzieci starszych. Opisane w książce tematy były wielokrotnie sprawdzone na prowadzonych przez autorkę zajęciach pozaszkolnych (w pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży).

B.Z.

LEWINSON, J.
Pomóż dziecku z... dysgrafią / J. L ewinson. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41401, 41402


Książka z cyklu praktycznych poradników dla rodziców i pedagogów. Celem autorki było przedstawienie społecznych, edukacyjnych i emocjonalnych aspektów dysgrafii, często lekceważonej przez nauczycieli i w efekcie skutkującej poważnymi problemami uczniów. Autorka wylicza łatwe do dostrzeżenia przez otoczenie wczesne sygnały ostrzegawcze, sugerujące możliwość zagrożenia dziecka dysgrafią, a także charakterystyczne objawy dysgrafii u ucznia. Daje szereg konkretnych wskazówek, pomocnych w pracy z dzieckiem dysgraficznym w domu i w szkole, począwszy od spraw najprostszych (np. dotyczących trzymania przyborów do pisania i układu kartki na stole), poprzez odpowiednie strategie pisania i redagowania tekstu, aż do wykorzystania różnorodnych narzędzi wspomagających. Wskazówki te mogą służyć pomocą w opracowaniu indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego dla ucznia z dysfunkcją. Refleksji pedagogów i rodziców powinny posłużyć opisy trzech przypadków chłopców dotkniętych dysgrafią, borykających się z niezrozumieniem i presją ze strony nauczycieli. Natomiast w dodatku zamieszczono obszerne omówienie przykładu konwersacyjnego zastosowania pisma w terapii ciężkiej afazji.

Bożena Zwierzyńska

MCMINN, Jill
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41404, 41422


Kolejna książka z cyklu poradników dla rodziców i nauczycieli. Zawiera szereg informacji, wskazówek i przykładów właściwego postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Porady autorki dotyczą zarówno procesu dydaktycznego w szkole (np. nauczania języka polskiego, matematyki), jak i pracy/zabawy z dzieckiem w domu. Liczne propozycje ćwiczeń, gier i zabaw służą wspomaganiu rozwoju mowy, wzbogacaniu zasobu słownictwa, kształtowaniu umiejętności uważnego słuchania i rozumienia, treningowi pamięci. Sporo uwagi poświęcono również częstym u dzieci zaburzeniom koordynacji; w książce znajdziemy propozycje ćwiczeń z zakresu rozwoju małej motoryki, ćwiczenia dłoni i palców, a także propozycję programu rozwoju zdolności motorycznych z wykorzystaniem krótkich sesji konkretnych,codziennych ćwiczeń ruchowych i technik relaksacyjnych. Autorka podkreśla konieczność ścisłej współpracy z rodzicami, podaje pomysły, sprzyjające jej efektywności.

Bożena Zwierzyńska

Aktualności

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że od dnia
5 listopada 
biblioteka będzie 
udostępniać zbiory
w godziach:
pon. - śr.   8.00-18.00
czwartek   8.00-15.00
piątek        8.00-18.00

logo
Platforma edukacyjna
Filii PBW w Bytomiu

NOWE KURSY!!!

OFERTA DYDAKTYCZNA
na rok szkolny 2017/2018


OFERTA SZKOLENIOWA ROM-E "METIS" W KATOWICACH

REFORMA EDUKACJI
- informacje

IBUKlibra

facebook 76536 640

polona


bookcrossingbookcrossingbookcrossing

UWALNIAMY KSIĄŻKI NON STOP!
Serdecznie zapraszamy
do udziału
w Akcji Bookcrossing
!

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.