Drukuj

 

WYKAZ NABYTKÓW nr 1/2014
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

 1. ADOPCYJNE rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania. Red. nauk. Ewa Kozdrowicz. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2013
  (Sygn. 44943)
 1. BIBLIOTEKARSTWO. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013
  (Sygn. 44946/P)
  Dla bibliotekarzy praktyków, studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo a także osób dokształcających się w zakresie bibliotekarstwa
 1. BIBLIOGRAFI@. Źródła, standardy, zasoby: praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Franke. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013
  (Sygn. 44944)
 1. BINIO Justyna: Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy. Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013
  (Sygn. 44598)
  Dla bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, animatorów kultury oraz rodziców
 1. DZIECI o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza, edukacja, terapia. Red. nauk. Barbara Winczura. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2014
  (Sygn. 44947)
 1. DZIECKO w świecie języka.Kraków: "Impuls", 2004
  (Sygn. 44949)
 1. DZIECIŃSTWO we współczesnej Polsce. Charakter przemian. Red. nauk. Beata Łaciak. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak Jacek Śnieciński, cop. 2013
  (Sygn. 44948)
 1. Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. Bielsko Biała: Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji, 2014
  (Sygn. 44727/III, 44952/III)
 1. Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T.4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44727/IV)
 1. Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T.6, Wybrane obszary aktywności. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44727/VI)
 1. EDUKACJA w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości. Red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2014
  (Sygn. 44970)
 1. GMITEREK Grzegorz: Biblioteka w środowisku skocznościowego Internetu. Biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012
  (Sygn. 44945)
 1. Harry Potter. Fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona podkultury. Red. Weronika Kostecka i Maciej Skwery. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014
  (Sygn. 44964)
 1. Holt Jim: Krótka historia niczego. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2014
  (Sygn. 44960)
 1. JANUSZ Korczak. Pisarz. Red. Anna Maria Czernow. Warszawa: Wydaw.SBP, 2013
  (Sygn. 44961)
 1. Jarosz Dariusz: Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010 
  (Sygn. 44951)

 2. KACZMARCZYK Małgorzata Anna: Dziecko w wirtualnej galerii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2013
  (Sygn.: 44950)
 1. Konieczna-Nowak, Ludwika: Wprowadzenie do muzykoterapii. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44971)
 1. LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna: Książki dla najmłodszych: od zera do trzech: poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2011
  (Sygn. 44956)
 1. ŁACIAK Beata: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych: prezentacje i odbiór: analiza socjologiczna. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2013
  (Sygn. 44962)
 1. POSPISZYL Kazimierz: Dramaty rodzinne w mitach i opowieściach. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, cop. 2013
 1. SIKORSKI Wiesław: Komunikacja terapeutyczna: relacja pozasłowna. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 43259, 44965)
 1. SZEMPRUCH, Jolanta: Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44966)
 1. SZYMAŃSKI, Mirosław J.: Socjologia edukacji: zarys problematyki. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 43269, 44969)
 1. UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja: Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012
  (Sygn. 44957/P)
 1. WIATROWSKA Leokadia: Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Leokadia Wiatrowska. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 43250, 44968)
 1. WSPÓŁCZESNA psychologia mediów: nowe problemy i perspektywy badawcze. Red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44963)
 1. WOJCIECHOWSKI Jacek: O bibliotekach po mojemu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012
  (Sygn. 44959/P)
 1. ZASĘPA Ewa: Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn. 44967)