Drukuj

WYKAZ NABYTKÓW nr 3/2014
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

1. BABBIE Earl R.: Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013
(Sygn. 45037/P)

2. BĄBEL Przemysław, Wiśniak Marzena: 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Sopot: GWP, 2015 
(Sygn. 45062)

3. BUZAN Tony, Buzan Barry: Mapy twoich myśli: mindmapping, czyli notowanie interaktywne. Wyd. 3. - Łódź: Wydawnictwo JK, 2014
(Sygn. 45048)

4. EDUKACJA małego dziecka: praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. Pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2013
(Sygn. 44727/V)

5. EPSTEIN Paul: Z notatek pedagoga Montessori: poradnik. Kraków: "Impuls", 2014
(Sygn. 45058)

6. ETYKA zawodu psychologa. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45051)

7. GARBAL Łukasz: Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011
(Sygn. 45032)

8. GODDARD Salwy: Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011 
(Sygn. 45053)

9. GOFFMAN Erving: Zachowanie w miejscach publicznych: o społecznej organizacji zgromadzeń. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012 
(Sygn. 45035)

10. GOLDBERG Elkhonon: Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45047)

11. GRAY Mel, Webb Stephen A., Szmagalski Jerzy: Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013
(Sygn. 45060)

12. HOŁYST Brunon: Bezpieczeństwo jednostki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014 
(Sygn. 45045)

13. KAROLAK Wiesław: Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce. Warszawa: Difin, 2014 
(Sygn. 45061)

14. KONOPCZYŃSKI Marek: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: "Impuls", 2014
(Sygn. 45057)
Dla studentów nauk społecznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pracowników resortu edukacji, działaczy i wolontariuszy organizacji pozarządowych, pracowników pomocy społecznej

15. KOZDROŃ Agnieszka: Scenariusze zajęć i zabaw. Dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa: Difin SA, 2014 
(Sygn. 45063)

16. MASLOW Abraham H.: Motywacja i osobowość. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013 
(Sygn. 45052)

17. NOWAK, Stefan: Metodologia badań społecznych. Wyd. 2 - 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
(Sygn. 45049/P)

18. PASZKIEWICZ Aneta: Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem. Warszawa: Difin, 2014 
(Sygn. 45059)

19. PRAKTYKA badań pedagogicznych. Pod red. nauk. Teresy Bauman. Kraków: "Impuls", 2013 
(Sygn. 43260/P, 45056/P)

20. REDDY Linda A.: Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę. Warszawa: Wydaw.Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45064)

21. RIEBISCH Roswitha, Luszczynski Hubert: Diagnoza typów uczniów. Sopot: GWP, 2014 
(Sygn. 45054)
Na okł.: Jak je szybko rozpoznać? Jak z nimi pracować? Jak osiągnąć najlepsze wyniki?

22. SCHAFFER H. Rudolph: Psychologia dziecka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45038/P)

23. SILVERMAN Dawid: Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012 
(Sygn. 45050/P)

24. SKWARK Dorota: Gdy dziecko nie chce się uczyć: poradnik dla rodziców i nauczycieli. Kielce: "Jedność", cop. 2010 
(Sygn. 45015)

25. SPITZER Manfred: Jak uczy się mózg. Wyd. 1 - 4 dodruk. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012 
(Sygn. 45046)

26. STRELAU Jan: Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2014 
(Sygn. 45039)

27. SZUMAN Stefan: Osobowość i charakter. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014 
(Sygn. 45055)

28. TANAJEWSKA Alicja, Naprawa Renata, Czarnecka Lidia: Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start. Gdańsk: "Harmonia", 2014
(Sygn. 45013)

29. TURNER Jonathan H.: Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 45042)

30. ZNANIECKI Florian: Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011 
(Sygn. 45036)