Drukuj

 

 

WYKAZ NABYTKÓW nr 2/2016
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

1. ASBURY Kataryn, Plomin Richard: Geny i edukacja. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47234)

2. BOSKI Paweł: Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010
(Sygn. 47252)

3. BRIGGS Asa, Burke Peter: Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015. 
(Sygn. 47229)

4. Byrka Katarzyna: Łańcuchowe zmiany zachowań w kontekście ochrony środowiska i promocji zdrowia. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn.47262)

5. Gromnicka Dorota: Asertywność w przykładach. Jak się zachować w typowych sytuacjach? Warszawa: Edgard, 2015
(Sygn. 47233)
U dołu okł.: Praktyczne zwroty przydatne w rozmowach, znajdź wyjście z każdej sytuacji i bądź asertywny już dziś!

6. HEJNICKA-BEZWIŃSKA Teresa: Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Difin SA, 2015
(Sygn. 47239/P)

7. Hicks Scotia J., Sales Bruce D.: Profilowanie kryminalne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47238)

8. KONFLIKT społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. Warszawa: Difin SA, 2015. 
(Sygn. 47261)

9. KOZYRA Beata: Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia. Warszawa : MT Biznes, 2015
(Sygn. 47243)

10. LE BON Gustave: Psychologia rozwoju narodów. Kraków: Wydaw. Vis--vis/Etiuda, 2015
(Sygn. 47251)

11. ŁUSZCZYŃSKA Aleksandra: Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014. 
(Sygn. 47225)

12. MÓZG a zachowanie. Red. nauk. Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka. Wyd.3 zm. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 47254)

13. Oleszkowicz Anna, Senejko Alicja: Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe
w dobie globalizacji. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013
(Sygn. 43299, 47227)

14. Oleś, Piotr K.: Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość, zmiana, integracja. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47237/P)

15. PRZEMOC i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy. Red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 47235)

16. PSYCHOLOGIA dla służb społecznych. Red. nauk. Krystyna Ostrowska. Warszawa: Difin, 2015
(Sygn. 47228)

17. Psychologia w praktyce medycznej. Red. nauk. Anna Jakubowska-Winecka, Dorota Włodarczyk. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016
(Sygn. 47248)

18. STANIK Jan Maria: Psychologia sądowa. Podstawy, badania, aplikacje. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013
(Sygn. 47253)

19. STASIUK Katarzyna, Maison Dominika: Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45078, 47255)

20. UZALEŻNIENIA behawioralne. Wybrane aspekty. Red. nauk. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław Paweł Rosik. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. 
(Sygn. 47236)

21. WAWER Rafał: Animacja komputerowa w procesie kształcenia. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
(Sygn. 47242)

22. WOJCISZKE Bogdan: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Sopot: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015
(Sygn. 47249)

23. WPŁYW społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych / Red. nauk. Eugenia Mandal, Dariusz Doliński. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47230)

24. ZALEŚKIEWICZ Tomasz: Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47256)

25. ŻAK Rafał: Rozwój osobisty. Instrukcje obsługi. Potrzeba, presja czy uzależnienie? Warszawa: MT Biznes, 2015
(Sygn. 47247)