Drukuj

 

WYKAZ NABYTKÓW nr 1/2016
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

1. BADANIA jakościowe. T.1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 44914/I/P, 47177/I/P)

2. BADANIA jakościowe. T.2, Metody i narzędzia / red. Dariusz Jemielniak. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 44914/II/P, 47177/II/P)

3. BILEWICZ-KUŹNIA, Barbara: Edukacja geometryczna dzieci. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
(Sygn. 47190)

4. BOND, Michael: Siła innych.Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, cop. 2015
(Sygn. 47201)

5. BRZEZIŃSKA Małgorzata, Graczkowska Małgorzata, Kwaśniewska Anna: Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska. Warszawa: Difin, 2015
(Sygn. 47172)

6. COUSINS Lynn: Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 45093, 47241)

7. CRISP Richard J., Turner Rhiannon: Psychologia społeczna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47199/P)

8. DE BONO, Edward: Myślenie lateralne. Gliwice: “Helion”, cop. 2008
(Sygn. 47197)

9. DER-STASZEWSKA, Barbara: Chcę mówić. Pomoce do rehabilitacji afazji. Gdańsk: „Harmonia”, cop. 2013
(Sygn. 47182)

10. DIX, Paul: Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2015
(Sygn. 47195)

11. DIX, Paul: Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 47196)

12. FERNANDEZ Alvaro, Goldberg Elkhonon, Michelon Pascale: Fitness mózgu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015
(Sygn. 47193)

13. GABRIEL Katarzyna: Czytam. Rehabilitacja chorych z afazją. Kraków: Wydaw. Edukacyjne, 2012
(Sygn. 47184)

14. GUZIK-TKACZ Marta: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2011
(Sygn. 44874/P, 47175/P, 47232/P)

15. HESZEN Irena: Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 47200)

16. HOLTKAMP Jurgen: Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków: SALWADOR, 2011
(Sygn. 47183)

17. IZYDORCZYK Bernadetta: Postawy i zachowania wobec własnego ciała w zaburzeniach odżywiania. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2014
(Sygn. 47198)
Dla psychologów klinicznych, psychoterapeutów, psychiatrów i innych specjalistów pracujących z osobami chorymi.

18.JUREWICZ Monika: Czytanie ze zrozumieniem. Uwarunkowania rodzinne. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2010
(Sygn. 47185)

19. KNOWLES Malcolm Shepherd, Holton III Elwood F., Swanson Richard A.: Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009
(Sygn. 44470, 47189)

20.KUZIAK, Michał: Sztuka mówienia. Poradnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Szkolne PWN, 2008
(Sygn. 47204)

21.KUZIAK Michał: Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Szkolne PWN, 2008
(Sygn. 47205)

22. ŁUSZCZYŃSKA Aleksandra: Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
(Sygn. 47225)

23. MIGAŁA Paweł: Dlaczego uczeń staje się agresywny? Przyczyny i uwarunkowania Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2008
(Sygn. 47186)

24. OLECHNOWICZ, Hanna
Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru. Warszawa: Wydaw. IPS, 2015
(Sygn. 47210)

25. PALUCH Anna, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna: AFA-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego? Wyd. 4. Kraków: "Impuls", 2012
(Sygn. 47171)

26. POGODA na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Red. nauk. Krzysztof Owczarek, Magdalena Łazarewicz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015
(Sygnatura: 47223

27. SADOWSKI Bogdan: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
(Sygn. 47180)

28. SOCJOTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Red. Ewy Grudziewskiej. Warszawa: Difin, 2015
Poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców.
(Sygn. 47202)

29. SZMIDT Krzysztof J.: ABC kreatywności. Warszawa: Difin, 2010
(Sygn. 47170)

30. THOMPSON Jenny: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2013
(Sygn. 47203, 47240)