Drukuj
Kategoria: Nowości w zbiorach Filii PBW w Bytomiu

 

WYKAZ NABYTKÓW nr 1/2017
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

 1. Attwood Tony: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. - Wyd. 2. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
  (Sygn.: 47318)

 2. Bogdanowicz Marta: Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją. - Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2008
  (Sygn.: 47299)

 3. Borkowska, Agnieszka, Borkowski, Paweł: Młody mistrz programowania. Języki Baltie i Scratch dla dzieci. - Gliwice: Wydaw. Helion, 2016
  (Sygn.: 47324)

 4. Borkowska Maria, Wagh Kinga: Integracja sensoryczna na co dzień. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016
  (Sygn.: 47319)
  Książka przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci. Może też być przydatna terapeutom i nauczycielom przedszkolnym

 5. Cade, Jared: Agatha Christie i jedenaście zagubionych dni. - Warszawa: Wydaw. W.A.B. -Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014
  (Sygn.: 47292)

 6. Christie, Agatha: Autobiografia. – Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2014
  (Sygn.: 47291)

 7. Curran, John: Abc zbrodni Agaty Christie. Sekrety z archiwum pisarki. - Poznań: Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2011
  (Sygn.: 47293)

 8. Delaney, Tara: 101 ćwiczeń, gier i zabaw. Dla dzieci z autyzmen, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2016
  (Sygn.: 47317)

 9. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu. Red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Wyd. 2. -Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
  (Sygn.: 47312)

 10. Dymmel Anna, Kotuła Dawid Sebastian, Znajomski Artur: Kultura czytelnicza i informacyjna. Teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
  (Sygn. 47297/P)

 11. Faherty, Catherine: Autyzm... Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  (Sygn. 47332)

 12. Gallagher, Kelly: Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2010
  (Sygn.: 47284)

 13. Gibiński, Maciej, Bzdyk-Gibińska Agnieszka: Dokumentowanie terapii logopedycznej. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47320)

 14. Hołyst, Brunon: Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze. T.1. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
  (Sygn.: 47279/I)

 15. Hołyst, Brunon: Bezpieczeństwo społeczeństwa. T. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015
  (Sygn. 47279/III)

 16. Hołyst, Brunon: Zagrożenia ładu społecznego. T. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014
  (Sygn.: 43305/II)

 17. Kargulowa, Alicja: O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011
  (Sygn.: 47278)

 18. Komender Jadwiga, Jagielska Gabriela, Bryńska Anita: Autyzm i zespół Aspergera. -Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014
  (Sygn.: 47290)

 19. Krasowicz-Kupis, Grażyna: Psychologia dysleksji. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013
  (Sygn.: 47286)
  Dla studentów psychologii, pedagogiki i logopedii

 20. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne. Red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  (Sygn.: 47283/P)

 21. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
  (Sygn.: 47329)

 22. Mikiewicz Piotr: Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojecia. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2016
  (Sygn.: 47289)

 23. 23. Myers Jennifer McIlwee: Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2016
  (Sygn.: 47315)

 24. Notbohm Ellen, Veronica Zysk: 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  (Sygn.: 47311)

 25. Opora, Robert: Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013
  (Sygn.: 43266/P, 47296/P)

 26. Phillips, Charles: Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających twórcze myślenie. - Gliwice : Helion, cop. 2016
  (Sygn.: 47285)

 27. Pikała Anna, Sasin Magdalena: Arteterapia. Scenariusze zajęć. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  (Sygn.: 47267, 47307)

 28. Spitzer, Manfred: Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. - Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2016
  (Sygn.: 47282)

 29. Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
  (Sygn.: 47310)

 30. Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona: Myślę, mówię, opowiadam. Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej. Książka nie tylko dla terapeutów, ale także dla rodzin osób z afazją. - Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2015
  (Sygn.: 47298)

 31. Święcicka Joanna: Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2016
  (Sygn.: 47308)

 32. Tarkowski Zbigniew: Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47325)

 33. Toczyska Bogumiła: Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47314)

 34. W Kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży = In the circle of children's and teenagers' reading culture Red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
  (Sygn.: 47287/P)

 35. Wczesna interwencja logopedyczna. Red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47313)

 36. Wczesna interwencja w logopedii. Red. nauk. Jacek J. Błeszynski, Ditta Baczała. -Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
  (Sygn.: 47326)

 37. Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka. Red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016
  (Sygn.: 47331)