Drukuj

 

WYKAZ NABYTKÓW nr 2/2017
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

 1. Arnwine, Bonnie: Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47365)

 2. Bartnicka-Kierylak Aneta Świtaj-Wirtek Karolina: Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii ; kosultacja merytoryczna Lidia Ippoldt. Warszawa: PWN Wydaw. Szkolne, 2017
  (Sygn.: 47344)

 3. Bereźnicki Franciszek: Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii. Kraków: "Impuls", 2015
  (Sygn.: 47361)

 4. Bystrzanowska Maria: Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Kraków: "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47355)

 5. Celuch Małgorzata, Pakulniewicz Wanda: Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej. Warszawa: Wydaw. Wiedza i Praktyka, cop. 2017
  (Sygn.: 47357)

 6. Czarnocka Marzenna: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia. Warszawa: Wydaw. Wiedza i Praktyka, cop. 2016
  (Sygn.: 47333)
  + CD Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole: narzędzia, wzory i procedury.

 7. Diagnoza i terapia w pracy logopedy o nauczyciela terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. Kraków: "Impuls”, 2017
  (Sygn.: 47347)

 8. Dirksen Julie: Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. -Wyd. 2. Gliwice: Wydaw. Helion, cop. 2017
  (Sygn.: 47339)

 9. Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. Red. nauk. Barbara Woynarowska. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2017
  (Sygn.: 47340)

 10. Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być. Poznań : Media Rodzina, cop. 2015
  (Sygn.: 47349)
  Płyta audio z ćwiczeniami

 11. Grandin Temple: Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2017
  (Sygn.: 47343)

 12. Grandin Temple: Starsze dziecko z autyzmem. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2017
  (Sygn.: 47368)

 13. Grzesiak Mateusz: Psychologia nauczania. Czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością. Gliwice: Helion, 2017
  (Sygn. 47363)

 14. Hanson Rick: Szczęśliwy mózg. Wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie. Sopot: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2017
  (Sygn.: 47369)

 15. Hinz Magdalena: Uwaga! Koncentruję się! Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów klas IV-VI. Wyd. 2. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2015
  (Sygn.: 47373)

 16. Hreciński Piotr: Wypalenie zawodowe nauczycieli. Warszawa: Difin SA, 2016
  (Sygn.: 47334)

 17. Jegier Aneta, Kosowska Magdalena: Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole. Warszawa: Difin, 2011
  (Sygn. 47364)

 18. Juul Jesper: Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Podkowa Leśna: Wydaw. MiND, cop. 2014
  (Sygn.: 47352)

 19. Kanios Anna: Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2016
  (Sygn.: 47336/P, 47362/P)

 20. Kępski Czesław: Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin SA, 2016
  (Sygn.: 47359/P)

 21. Kowalczuk Karol: Edukacja w pikselach. Gry komputerowe w procesie kształcenia. Gdańsk: Wydaw. Naukowe Katedra, 2016
  (Sygn.: 47348)

 22. Landreth Garry L.: Terapia zabawą. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
  (Sygn.: 47337)

 23. Mańkowska Beata: Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Harmonia Universalis, 2017
  (Sygn.: 47338)

 24. Melillo Robert: Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2017
  (Sygn.: 47342)

 25. Minczakiewicz Elżbieta Maria: Zespół Downa. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2010
  (Sygn.: 47353)

 26. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Korzeniewska Ewa: Pomóż dzieciom zrozumieć świat. Programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2012
  (Sygn.: 47360)

 27. Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka. Red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2016
  (Sygn.: 47356)

 28. Niewola Dorota: Zabawy matematyczne. Propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47376)

 29. Pamuła-Cieślak Natalia: Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
  (Sygn.: 47372)

 30. Pantalon Michael V.: Motywacja. Metoda sześciu kroków. Wyd. 2. Sopot: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2017
  (Sygn.: 47354)

 31. Prokopiak Anna: Uczeń z autyzmem. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
  (Sygn.: 47371)

 32. Radwańska Anna: Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Difin SA, 2017
  (Sygn.: 47335)

 33. Reid Gavin, Green Shannon: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017
  (Sygn.: 47341)

 34. Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wstęp do programowania dla najmłodszych. The LEAD Project. Gliwice : Wydaw. Helion, cop. 2017
  (Sygn.: 47366)

 35. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Red. nauk. Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak Jacek Śnieciński, cop. 2015
  (Sygn.: 47367)

 36. Świrć Anna: Kodowanie na dywanie. W przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydaw. Nowik, 2017
  (Sygn.: 47351)

 37. Umaschi Marina, Resnick Mitchel: Scratch jr. Oficjalny podręcznik. Warszawa: Wydaw. PWN, 2017
  (Sygn.: 47358)

 38. Więczkowska Małgorzata: Co wciąga Twoje dziecko? Kraków: Wydaw. M, cop. 2012
  (Sygn.: 47345)

 39. Wiśniewska Marta: Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Wyd. 2. Gdańsk: Wydaw. Harmonia , 2015
  (Sygn.: 47346)

 40. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Pod red. Anety Rudzińkiej-Rogoży. Kraków: "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47374)

 41. Yack Ellen, Aquilla Paula, Sutton Shirley: Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014
  (Sygn.: 47370)

 42. Zaremba Danuta: Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gliwice: Wydaw. Helion, cop. 2014
  (Sygn.: 47350)