Drukuj
 1. Rodzina i szkoła : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Bożena Zwierzyńska. - Bytom, 2005
  Sygn. A-3135


  Opracowanie nauczyciela-bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Bytomiu. Prezentuje materiały, mogące służyć nauczycielom w nawiązywaniu, doskonaleniu i uatrakcyjnianiu współpracy szkoły i rodziny. Szeroka formuła opracowania pozwoliła na zgromadzenie różnorodnych treści, odpowiadających zróżnicowanym potrzebom odbiorców. Czytelnik znajdzie więc tutaj:
  - obszerne, opatrzone adnotacjami zestawienie bibliograficzne, zawierające opisy książek i ich fragmentów, a także artykułów z czasopism i innych materiałów, poświęconych wskazanej tematyce. Dobór pozycji (teksty teoretyczne, krytyczne, propozycje metodyczne, recenzje) i szeroki zasięg chronologiczny zestawienia uwzględniają potrzeby zarówno nauczycieli początkujących, jak i doświadczonych pedagogów, szukających nowych inspiracji, bądź prowadzących badania nad zagadnieniem. Zestawienie umożliwia szybkie dotarcie do gotowych, sprawdzonych scenariuszy, jak również do tekstów, skłaniających ku refleksji nad przemianami w polskiej oświacie;
  - wykaz pozycji dotyczących wychowania w rodzinie, o charakterze poradnikowym, przystępnie i ciekawie napisanych, wartych wykorzystania w procesie pedagogizacji rodziców;
  - informacje, dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania rodziców w polskim i europejskim systemie oświaty (rozdział "Społeczne organy w systemie oświaty" z Ustawy o systemie oświaty, Kartę Praw i Obowiązków Rodziców Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców EPA, informacje dot. rodzicielskiej strony WWW);
  - wybór uwag, myśli, sentencji, "50 rad dla rodziców", a także przykładowe plansze, mogące służyć jako materiał na spotkania z rodzicami.