Drukuj
  1. Program "Nauka przez zabawę" (przeznaczony do realizacji w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami kl. I) / oprac. Grażyna Jastrzębska. - Bytom, 2005
    Sygn. A-3442


    Opracowanie nauczycielki kształcenia zintegrowanego z SP nr 5 w Bytomiu, przygotowane z myślą o potrzebach dzieci, mających problemy edukacyjne i wychowawcze. Program przeznaczony jest do realizacji w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo, w ramach odrębnego zespołu dydaktyczno-wyrównawczego. Obejmuje cykl zajęć o charakterze zabawy (zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, dydaktyczne, integracyjne). Proponowane grupy ćwiczeń nakierowane są na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, usprawnianie umiejętności mówienia, czytania, pisania iliczenia oraz myślenia abstrakcyjnego, usprawnianie sprawności manualnej.
    W aneksach zamieszczono propozycje kilkudziesięciu różnorodnych, atrakcyjnych ćwiczeń i zabaw.
    Zbadanie skteczności realizowanych działań ułatwiają nauczycielowi, realizującemu program, zamieszczone w opracowaniu propozycje tekstu wstępnego i końcowego.