Drukuj
 1. Praca wychowawcza z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / oprac. Jagna Świętochowska. - Bytom, 2005
  Sygn. A-3237


  Opracowanie nauczycielki SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Zawiera wskazówki, dotyczące pracy z dziećmi nadpobudliwymi oraz przykłady różnorodnych zabaw o charakterze terapeutycznym,przeznaczonych dla uczniów klas początkowych, odpowiednich do stosowania na wszystkich etapach dnia aktywności uczniowskiej.Czytelnik znajdzie więc tutaj m.in. propozycje zabaw: - integracyjnych;
  - wspomagających rozwój emocjonalny (wzmacniających poczucie wartości, dotyczących rozpoznawania uczuć i kierowania emocjami);
  - relaksujących;
  - energetyzujących;
  - ułatwiających komunikowanie się z innymi;
  - wspierających funkcje poznawcze (dot. sfery słuchowej, sfery wzrokowej, podzielności i koncentracji uwagi, myślenia i zapamiętywania).
 1. Proces kształcenia, wychowania i usprawniania dzieci upośledzonych umysłowo w placówkach o charakterze integracyjnym (przedszkola, szkoły, oddziały integracyjne) / oprac. Jagna Świętochowska. - Bytom, 2005
  Sygn. A-3238


  Opracowanie nauczycielki SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
  Z zawartości:
  - "kalendarium integracji" w Polsce;
  - cele i zadania kształcenia dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi;
  - zasady i warunki kształcenia integracyjnego ( odpowiedni program i kadra pedagogiczna, właściwe przygotowanie placówki, specyficzne sposoby urządzania sali itp.);
  - fragment programu rewalidacyjnego dla ucznia z porażeniem mózgowym;
  - przykład pracy własnej z dziećmi mniej sprawnymi (drużyna zuchowa);
  - przytoczone studium przypadku chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym, uczęszczającego do przedszkola integracyjnego;
  - zasygnalizowanie problemów placówek integracyjnych.