Drukuj
  1. Kształtowanie postawy proekologicznej u dzieci w młodszym wieku szkolnym / oprac. Joanna Tlatlik. - Bytom, 2004
    Sygn. A-3176


    Opracowanie nauczycielki SP nr 45 w Bytomiu. Zawiera teoretyczne omówienie problemu (m.in. analizę terminów "postawa", "ekologia" "edukacja proekologiczna" w świetle literatury przedmiotu), wnioski, wypływające z własnych obserwacji i doświadczeń Autorki z pracy z uczniami klas początkowych, a także wskazania do praktyki. W załączeniu - obszerny kwestionariusz dla uczniów klas III, dotyczący ich świadomości ekologicznej.