Drukuj


 OPRACOWANIE FORMALNE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH,
OPIS BIBLIOGRAFICZNY I BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA.
ZASADY, PRZEPISY, NORMY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Anita Góral

 

I.KSIĄŻKI

 

 1. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska . - Warszawa : SBP, 1996. - 252, [1] s.
 1. Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / oprac. Maria Janowska. - Warszawa : BN, 1998. - 58, [2] s.
 1. Kartoteki w bibliotece szkolnej / Halina Kowalczyk, Irena Zawistowska ; red. Danuta Wesołowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 20 s.
 1. Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki / Dorota Grabowska; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Warszawa : CEBID, 2003. - 182,[1] s.
 1. Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych : (interpretacja postanowień PN-N-01152-02) / Maria Janowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1996. - 30 s.
 1. Opis bibliograficzny artykułów : (interpretacja postanowień PN-N-01152) / Maria Janowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1997. - 30 s.
 1. Przepisy katalogowania książek. Cz.1, Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie. - Wyd. 2 . - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1987. - 115 s.
 1. Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wyd. 6 zm. i rozsz. - Warszawa : Agencja "SUKURS", 2003. - 112 s.
II.ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bibliografia załącznikowa i przypisy // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s.26--27
  Zasady sporządzania opisu bibliograficznego do bibliografii załącznikowej
 1. Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne / Danuta Sebastjan, Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 3, s.11-19
 1. Dokumenty elektroniczne / Violetta Frankowska // Bibliotekarz. - 2004, nr 5, s.14--16
 1. Katalogowanie alfabetyczne - normalizacja, współpraca / Irena Gruchała, Krystyna Sanetra. - (Katalogi - ważna sprawa ; 1) // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s.17-20
 1. Katalogowanie alfabetyczne dokumentów elektronicznych / Krystyna Sanetra // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 6, wkładka, s.(I)--(II)
 1. Katalogowanie książki jednotomowej / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; 3) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s.12--14
 1. Katalogowanie książki wielotomowej / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; [7]) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s.17--23
 1. Katalogowanie od A do Z : krótki poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Witkowska. Cz. 1 // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 2, s.108--109
 1. Katalogowanie od A do Z : krótki poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Witkowska. Cz. 2, Strefy opisu bibliograficznego // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 3, s.61--63
 1. Katalogowanie prac współwydanych / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; [6]) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s.20--24
 1. Nowe zasady budowy tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego / Krystyna Sanetra. - (Katalogi - ważna sprawa ; 2) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s.13--21
  Budowa katalogu, opis bibliograficzny, pozycje katalogowe, szeregowanie, normy dot. hasła i opisu bibliograficznego
 1. O katalogowaniu książek wielotomowych : uwagi metodyczne / Maria Lenartowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 3, s.6-9
 1. Opis bibliograficzny : zestaw pomocy dydaktycznych / oprac. Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 1, s.10--19
 1. Stosowanie hasła korporatywnego w katalogu bibliotecznym / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; [8]) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s.11--20
 1. Stosowanie hasła osobowego - hasło autorskie / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; [4]) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s.13--19
 1. Stosowanie hasła osobowego w opisie dokumentów o specjalnej formie piśmienniczej / Irena Gruchała. - (Katalogi - ważna sprawa ; [5]) // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s.16-21
 1. Zmiany w opisie bibliograficznym książek / Maria Lenartowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 2, s.11--12
III. NORMY

 1. PN-82/N-01152.00 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne
 2. PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki
 3. PN-82/N-01152-1/A1 Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)
 4. PN-85/N-01152/07 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe
 5. PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura
 6. PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części
 7. PN-N-01152-12 Opis bibliograficzny. Filmy
 8. PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne
 9. PN-N-01152-2 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe
 10. PN-N-01229 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe