Drukuj

DYSLEKSJA - DYSGRAFIA - DYSORTOGRAFIA

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 4/2012
za lata 1994-2012
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

oprac. Bożena Zwierzyńska


Dysleksja - to zwykle spore problemy, frustracja, brak zrozumienia, czasem piętno upośledzenia. Z drugiej strony, w nieschematycznym ujęciu, dysleksja bywa traktowana jako znak obdarzenia ponadprzeciętnymi zdolnościami twórczymi. Jak piszą Ronald D. Davis i Eldon M. Braun w swojej książce "Dar dysleksji", osoby dyslektyczne posiadają szereg specyficznych zdolności:
- korzystają z wrodzonej zdolności do przetwarzania i kreowania doznań percepcyjnych;
- cechuje je większa wrażliwość na otoczenie;
- są bardziej ciekawe niż przeciętny człowiek;
- myślą obrazami, a nie słowami;
- mają lepszą intuicję i są bardziej przenikliwe;
- myślenie i spostrzeganie ma charakter polisensoryczny (wykorzystują wszystkie zmysły);
- realistycznie przeżywają swoje myśli;
- mają żywą wyobraźnię.

Do grona wybitnych dyslektyków należą m.in. Leonardo da Vinci, Hans Christian Andersen, Agata Christie, Winston Churchill, Tomasz Edison, Albert Einstein, Henry Ford, Pablo Picasso, Quentin Tarantino... Warto o tym pamiętać.

Prezentowane w poniższym wykazie książki i artykuły dotyczą bardzo różnych aspektów zjawiska dysleksji. Są to zarówno opracowania teoretyczne, jak i praktyczne porady, propozycje ćwiczeń i scenariusze zajęć, przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców: pedagogów, studentów, rodziców. Pomagają zrozumieć istotę tych specyficznych trudności, wskazują, jak im zapobiegać i jak je przezwyciężać.

>>>>plik pdf<<<<