B. POWIEŚCI I OPOWIADANIA POLSKIE

18. CHMIELEWSKA Joanna: Boczne drogi. Wyd. 2. Warszawa: KAW, 1989.
Sygn. 33320

19. GROCHOLA Katarzyna: Serce na temblaku. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. W.A.B., 2005.
Sygn. 41831

20. KOWALEWSKA Hanna: Góra śpiących węży. Poznań: „Zysk i S-ka”, 2001.
Sygn. 40320
Kontynuacja powieści „Tego lata, w Zawrociu”

21. KOWALEWSKA Hanna: Tego lata, w Zawrociu. Wyd. 2. Poznań: „Zysk i S-ka”, 1998.
Sygn. 40319

22. LEM Stanisław: Solaris ; Niezwyciężony. [Wyd.3.]. Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986.
Sygn. 36963

23. MYŚLIWSKI Wiesław: Traktat o łuskaniu fasoli. - Wyd. 2. – Kraków : „Znak”, 2007
Sygn. 41822
zobacz recenzję...

24. PILCH Jerzy: Pociąg do życia wiecznego. Warszawa: „Świat Książki”, 2007.
Sygn. 41730

25. SAMSON Hanna: Miłość reaktywacja. Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2004.
Sygn. 41827

26. SAPKOWSKI Andrzej: Narrenturm. Warszawa: „Nowa”, 2003.
Sygn. 40533

27. SZCZYPIORSKI Andrzej: Msza za miasto Arras. Poznań: „SAWW”, 1989.
Sygn. 33524

29. TOKARCZUK Olga: Prawiek i inne czasy. Wyd. 4 (popr.). Wałbrzych : „Ruta”, 2000.
Sygn. 40240
zobacz recenzję...

28. WIŚNIEWSKI Janusz L.: Samotność w sieci. Warszawa: Prószyński i S-ka, [2006].
Sygn. 41447