C. BIOGRAFIE, PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA

30. ARMSTRONG Louis: Moje życie w Nowym Orleanie. Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988.
Sygn. 31963

31. BLIXEN Karen: Pożegnanie z Afryką. Wyd. 5. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1987.
Sygn. 30686

32. GANDHI Mohanddas Karamchand: Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań Prawdy. Wyd. 4. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1974.
Sygn. 12034

33. GRZYBOWSKI Stanisław: Elżbieta Wielka. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
Sygn. 33878

34. JACOBS Michael: Zygmunt Freud. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.
Sygn. 41445

35. JASIENICA Paweł: Ostatnia z rodu. Wyd. 4. Warszawa: „Czytelnik”, 1984.
Sygn. 26854

36. KLICH Aleksandra: Bez mitów. Portrety ze Śląska. Racibórz: Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2007.
Sygn. 41797

37. KYDRYŃSKI Lucjan: Gershwin. Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982.
Sygn. 23765

38. LATIFA: Ukradziona twarz. Mieć 20 lat w Kabulu. Wyd. 5. Warszawa: „Albatros”, 2002.
Sygn. 40318

39. NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan: Kurier z Warszawy. Wyd. 2. Kraków: „Znak”, 1993.
Sygn. 36666

40. OSIECKA Agnieszka: Szpetni czterdziestoletni. Wyd. 2. Warszawa: „Iskry”, 1987.
Sygn. 30432

41. PU YI: Byłem ostatnim cesarzem Chin. T. 1-2. Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1988.
Sygn. 31679/I-II

42. RUBINSTEIN Artur: Moje długie życie. [T.] 1-2. Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988.
Sygn. 31428/I-II

43. SAMOZWANIEC Magdalena: Maria i Magdalena. Cz. 1-2. Wyd. 8. Szczecin: „Glob”, 1987.
Sygn. 30558/I-II

44. SIEVERS Jacob Johann: Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski. Wyd. 1 powojenne. Warszawa: „Interim”, 1992.
Sygn. 36472

45. SZEJNERT Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: „Znak”, 2007
Sygn. 41987
zobacz recenzję...