Zestawienia bibliograficzne dostępne w naszej biliotece:

 

Awans zawodowy nauczyciela
- zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW, Filii w Bytomiu - aktualizacja na marzec 2020 r.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty 
- zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
- zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego  
- zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

Awans zawodowy - studium przypadku 
- zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2006 na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

 

Linki zewnętrzne polecane:

 

www.Awans.Net  strona w całość poświęcona awansowi zawodowemu nauczycieli, umożliwia także publikowanie na stronie artykułów i scenariuszy zajęć.

Literka.pl - portal edukacyjny poświęcony tematyce awansu zawodowego oraz prawu oświatowemu niezbędnemu do pracy w szkolnictwie. Umożliwia nauczycielom publikowanie i korzystanie z scenariuszy zajęć oraz innych materiałów niezbędnych do pracy dydaktycznej.

www.men.gov.pl  - oficjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której znajduje się baza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

www.ore.edu.pl - strona Ośrodka Rozwoju Edukacji, której zadaniem jest podnoszenie jakości edukacji poprzez wspieranie szkół i placówek w zakresie zmian wprowadzanych w systemie oświaty oraz doskonalenia zawodowego. Na stronie ośrodka znajdują się publikacje dotyczące bieżących działań edukacyjnych a także publikacje wspierające nauczycieli w bieżącej paracy.

Portal Oświatowy.PL - baza aktów prawnych dla nauczycieli, porady dla nauczycieli, wzory dokumentów, procedyry stosowane w oświacie.

Portal edukacyjny edux.pl - portal umożliwiający głównie zamieszczanie publikacji nauczycieli. W serwisie edux.pl znajdziesz wiele przykładowych planów rozwoju zawodowego, sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, opisów i analiz przypadków rozpoznania oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.