Albert Einstein (1879-1955)
Życie i dzieło
Bibliografia

Albert Einstein [plik pdf]

"Albert Einstein (1879 - 1955). Życie i dzieło" to bibliografia selekcyjna, osobowa podmiotowo-przedmiotowa, retrospektywna, której zakres i zasięg wydawniczy został ograniczony do publikacji wydanych w Polsce, w języku polskim w latach 1920 – 2005 (wydawnictwa zwarte) i 1980 – 2005 (artykuły z wydawnictw ciągłych).
Niniejsza bibliografia została opracowana na podstawie zawartości poniższych elektronicznych baz danych:
• bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej,
• Katalog Komputerowy Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• Katalog OPAC Biblioteki Śląskiej,
• Baza Zawartości Czasopism - EDUKACJA Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

 

Bibliografię poprzedzają dwa rozdziały mające na celu przybliżenie sylwetki Alberta Einsteina, jego życia i osiągnięć. Pierwszy z nich życiorys przedstawia biografię wybitnego naukowca oraz jego dorobek naukowy, drugi – Złote myśli Alberta Einsteina to najciekawsze cytaty autorstwa Einsteina.
Układ głównego zrębu bibliograficznego jest działowy, a w obrębie działów alfabetyczny. Dział 1. "Biografia" prezentuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe oraz artykuły z czasopism polskich omawiające życie Einsteina. Dział 2. "Dzieła Alberta Einsteina wydane w Polsce (w latach 1922 – 2005)" ujmuje opisy bibliograficzne prac Einsteina wydanych w Polsce w języku polskim oraz recenzji niektórych z nich opublikowanych w czasopismach. Dział 3. "Praca naukowa. Poglądy. Osiągnięcia" obejmuje wydawnictwa zwarte zarówno naukowe jak i popularnonaukowe oraz artykuły z wydawnictw ciągłych omawiające dorobek naukowy Einsteina, jego poglądy i filozofię. Ponadto bibliografia zawiera "Wykaz skrótów" oraz "Indeks osób".

Pozycja dostępna również w wersji drukowanej:
Albert Einstein (1879-1955) : życie i dzieło : bibliografia / oprac. Anita Góral. - Bytom, 2005
Sygn. A-3123