Karol Szymanowski (1882-1937)
Życie i twórczość
Bibliografia
 
 

"Karol Szymanowski (1832-1937). Życie i twórczość" to bibliografia selekcyjna, osobowa podmiotowo-przedmiotowa, retrospektywna, która została opracowana na podstawie zawartości następujących bibliograficznych baz danych:
· bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej;
· Katalog OPAC Biblioteki Śląskiej;
· Baza Zawartości Czasopism - EDUKACJA Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

 
Bibliografię poprzedza rozdział "Biografia" mający na celu przybliżenie sylwetki wybitnego kompozytora, jakim był Karol Szymanowski, jego życia i twórczości. Przedstawia on między innymi kalendarium życia i twórczości kompozytora oraz zawiera wykaz wszystkich kompozycji Szymanowskiego.
Układ głównego zrębu bibliograficznego jest działowy, a w obrębie działów alfabetyczny. Dział 1. "Twórczość Karola Szymanowskiego" został podzielony na dwa poddziały ze względu na typ opisywanych dokumentów tzn.: 1.1 Wydawnictwa zwarte i nuty (wybór z lat 1910-2006) oraz 1.2. Publikacje prasowe, przemówienia i wywiady (wybór z lat 1920 – 1938). Zgromadzone tu zostały opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, nut oraz publikacji prasowych prezentujących twórczość i światopogląd kompozytora.
Dział 2. "O Karolu Szymanowskim, jego życiu i twórczości" ujmuje natomiast opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, nut oraz artykułów z wydawnictw ciągłych prezentujących życie i twórczość kompozytora. Podobnie jak dział pierwszy został on podzielony na dwa poddziały: 1.1 Wydawnictwa zwarte i nuty (wybór z lat 1910-2006) oraz 1.2. Artykuły z wydawnictw ciągłych (wybór z lat 1995 – 2006). Ponadto bibliografia zawiera Wykaz skrótów oraz Indeks osób.

Pozycja dostępna również w wersji drukowanej:
Karol Szymanowski (1882-1937) : życie i twórczość : bibliografia / oprac. Anita Góral. - Bytom, 2007
Sygn. A-4077