Juliusz Słowacki

zestawienie tematyczne w wyborze
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu

Literatura podmiotu:

 1. SŁOWACKI
  Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 10-11 grudnia 1979 / pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 
  Sygn. 22975
 2. SŁOWACKI, Juliusz
  Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w pięciu aktach / Juliusz Słowacki ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd.2 zm.. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. 
  Sygn. 35014
 3. SŁOWACKI, Juliusz
  Listy : do krewnych, przyjaciół i znajomych : (1820-1849) / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949. 
  Sygn. 15005/XII
 4. SŁOWACKI, Juliusz
  Listy : do krewnych, przyjaciół i znajomych : (1820-1849) / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc. - Wyd. 3przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  Sygn. 2685/XIV
 5. SŁOWACKI, Juliusz
  Listy do matki / Juliusz Słowacki ; oprac. Zofia Krzyżanowska. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo literackie im.A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949. 
  Sygn. 15005/XI
 6. SŁOWACKI, Juliusz
  Listy do matki / Juliusz Słowacki ; oprac. Zofia Krzyżanowska. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im.A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  Sygn. 2685/XIII
 7. SŁOWACKI, Juliusz
  Krąg pism mistycznych / Juliusz Słowacki ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 
  Sygn. 24214
 8. SŁOWACKI, Juliusz
  Pisma prozą. Cz.1, Utwory literackie, artykuły krytyczne i polemiczne, pamiętniki, pisma pomniejsze / Juliusz Słowacki ; oprac. Władysław Floryan. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  Sygn. 2685/XI
 9. SŁOWACKI, Juliusz
  Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. i wstępem poprzedził Wacław Kubacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. 
  Sygn. 1818
 10. SŁOWACKI, Juliusz
  Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 5 zm.. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. 
  Sygn. 14263
 11. SŁOWACKI, Juliusz
  Anhelli / Juljusz Słowacki ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Józef Ujejski. - Wyd. 4 przejrz.. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. 
  Sygn. 12458
 12. SŁOWACKI, Juliusz
  Beniowski / Juljusz Słowacki ; oprac. Juljusz Kleiner. - Wyd. całkowite w nowym układzie. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1923]. 
  Sygn. 12067
 13. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Maria Grabowska. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A.Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  Sygn. 2685/VII
 14. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Wiktor Hahn. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949. 
  Sygn. 15005/VII
 15. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty : Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei, Książę Niezłomny / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrynowicz. -Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn.15005/VIII
 16. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrynowicz. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn. 2685/IX
 17. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Wanda Leopoldowa. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn. 15005/V
 18. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty : wybór. [T.] 1, Kordian ; Horsztyński ; Balladyna ; Lilla Weneda ; Mazepa / Juliusz Słowacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Sygn. 13817/I
 19. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty : wybór. [T.] 2, Fantazy ; Złota Czaszka ; Książę Niezłomny ; Sen srebrny Salomei ; Samuel Zborowski /Juliusz Słowacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Sygn. 13817/II
 20. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Libera. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn. 15005/IX
 21. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Libera. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn. 2685/X
 22. SŁOWACKI, Juliusz
  Król-Duch / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn. 15005/IV
 23. SŁOWACKI, Juliusz
  Król-Duch / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn.. 2685/V
 24. SŁOWACKI, Juliusz
  Liryki i inne wiersze / Juliusz Słowacki ; oprac. oraz wstęp napisał Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn. 2685/I
 25. SŁOWACKI, Juliusz
  Ojciec zadżumionych / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1950?]. - 31 s. ; 19 cm
  Sygn. 999
 26. SŁOWACKI, Juliusz
  Pisma prozą / Juliusz Słowacki ; oprac. Władysław Floryan. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn. 15005/X
 27. SŁOWACKI, Juliusz
  Pisma prozą. Cz.2, Pisma filozoficzne, pisma polityczne, pisma w sprawie Koła Towiańczyków, pisma drobne, dodatek /Juliusz Słowacki ; oprac. Władysław Floryan. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn. 2685/XII
 28. SŁOWACKI, Juliusz
  Poematy / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn. 15005/II
 29. SŁOWACKI, Juliusz
  Poematy / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrynowicz. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.
  Sygn. 2685/II
 30. SŁOWACKI, Juliusz
  Poematy : Beniowski / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  2685/III
 31. SŁOWACKI, Juliusz
  Beniowski / Juljusz Słowacki ; oprac. Juljusz Kleiner. - Wyd. całkowite w nowym układzie. Edycja 2, przejrzana. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. 
  12462
 32. SŁOWACKI, Juliusz
  Powieści poetyckie / Juljusz Słowacki ; oprac. Manfred Kridl. - Wyd. 2 przejrzane. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. 
  12066, 12475
 33. SŁOWACKI, Juliusz
  Utwory wybrane. T. 1 / Juliusz Słowacki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1964. 
  A-3262/I
 34. SŁOWACKI, Juliusz
  Utwory wybrane. T. 2 / Juliusz Słowacki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1964. 
  A-3262/II
 35. SŁOWACKI, Juliusz
  Kordian / Juliusz Słowacki ; oprac. Marian Bizan i Paweł Hertz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. 
  25976
 36. SŁOWACKI, Juliusz
  Poematy / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc. - Wyd. 3 przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959. 
  2685/IV
 37. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty : wybór. [T.] 1, Kordian ; Horsztyński ; Balladyna ; Lilla Weneda ; Mazepa / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. 
  A-4360/I
 38. SŁOWACKI, Juliusz
  Dramaty : wybór. [T.] 2, Fantazy ; Złota Czaszka ; Książę Niezłomny ; Sen srebrny Salomei ; Samuel Zborowski /Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. 
  A-4360/II
 39. SŁOWACKI, Juliusz
  Ksiądz Marek : poema dramatyczne w trzech aktach / Juliusz Słowacki ; z wstępem i objaśnieniami Stanisława Turowskiego. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [19-]. 
  14790
 40. SŁOWACKI, Juliusz
  Ksiądz Marek / Juliusz Słowacki ; oprac. Marta Piwińska. - Wyd. 3 zm.. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. 
  35122
 41. SŁOWACKI, Juliusz
  Lilla Weneda : tragedia w pięciu aktach / Juliusz Słowacki ; oprac. Władysław Szyszkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1931. 
  14047
 42. SŁOWACKI, Juliusz
  Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 10. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. 
  12060
 43. SŁOWACKI, Juliusz
  Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejski. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  14387
 44. SŁOWACKI, Juliusz
  Kordian / Juliusz Słowacki. Glosy do "Kordiana" / Marian Bizan, Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. 
  6554
 45. SŁOWACKI, Juliusz
  Kordian / Juliusz Słowacki. Glosy do "Kordiana" / Marian Bizan, Paweł Hertz. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. 
  16450
 46. SŁOWACKI, Juliusz
  Fantazy / Juliusz Słowacki ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : Wydaw. Greg, 2009. 
  A-5309/OL
 47. SŁOWACKI, Juliusz
  Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydaw. Greg, 2008. 
  A-5057/P

Literatura przedmiotu:

Książki

 1. BALLADYNA
  Balladyna Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007
  Sygn. 42112/OL
 2. CALDERÓN de la Barca, Pedro
  Książę niezłomny : tragedia w trzech aktach / Calderon de la Barca ; w przekł. Juliusza Słowackiego ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Folkierski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930
  Sygn. 12515
 3. CIEŚLA, Maria
  Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego / Maria Cieśla ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
  Sygn. 19565
 4. CSATÓ, Edward
  Szkice o dramatach Słowackiego : Maria Stuart - Balladyna - Beatryx Cenci - Fantazy / Edward Csató. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
  Sygn. 3242
 5. DERNAŁOWICZ, Maria
  Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Warszawa : "Interpress", 1976
  Sygn. 14763
 6. DERNAŁOWICZ, Maria
  Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Interpress", 1981. 
  Sygn. 23284
 7. DERNAŁOWICZ, Maria
  Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Interpress", 1985. 
  Sygn. 28899
 8. HERTZ, Paweł
  Portret Słowackiego / Paweł Hertz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. 
  Sygn. 1685
 9. HERTZ, Paweł
  Słowacki : romans życia / oprac. Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. 
  Sygn. 3664
 10. JULIUSZ
  Juliusz Słowacki w poezji polskiej : (antologia poetycka) / ułożył Wiltor Hahn. - Wyd. nowe. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955. 
  Sygn. 1771
 11. JULIUSZA
  Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. 
  Sygnatura: 21678, 21752
 12. KALENDARZ
  Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; przy współpr. Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960
  Sygn. 3802
 13. KIŚLAK, Elżbieta
  Car-Trup i Król-Duch : Rosja w twórczości Słowackiego / Elżbieta Kiślak ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN, 1991. 
  Sygn. 34765
 14. KLEINER, Juliusz
  Juljusz Słowacki : dzieje twórczości / Juljusz Kleiner. - Lwów [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1924. 
  Sygn. 14366
 15. KLEINER, Juliusz
  Słowacki / Juliusz Kleiner. - Wyd. 3. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. - 259, [1] s., [6] k. tabl. : 1 fot. ; 22 cm
  Sygn. 2424
 16. KORDIAN
  Kordian Juliusza Słowackiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Wydawnictwo BIBLIOS, 2008
  Sygnatura: 42165/OL
 17. KORZENIEWICZ, Maria
  Od ludowości ironicznej do ludowości mistycznej : przemiany postaw estetycznych Słowackiego / Maria Korzeniewicz ;Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 
  Sygn. 22499
 18. KRASIŃSKI, Zygmunt
  Psalmy przyszłości oraz Juljusza Słowackiego Odpowiedź na Psalmy Przyszłości / Zygmunt Krasiński ; oprac. Manfred Kridl. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928.
  Sygn. 12497
 19. KRIDL, Manfred
  Antagonizm wieszczów : rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza / Manfred Kridl. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1925.
  Sygn. 14338
 20. ŁUBIENIEWSKA, Ewa
  "Fantazy" Juliusza Słowackiego czyli Komedia na opak wywrócona / Ewa Łubieniewska. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. 
  Sygn. 28945, 29036
 21. MACIEJEWSKI, Jarosław
  "Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.
  Sygn. 4558/OL
 22. MACIEJEWSKI, Jarosław
  "Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. 
  Sygn. 15432/OL, 15433/OL, 15434/OL
 23. MAKLES, Tadeusz Jacek
  Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego : z zagadnień mistycyzmu romantycznego / Tadeusz Jacek Makles. - Częstochowa : "Regina Poloniae", 1995.
  Sygn. A-4580
 24. MAKOWSKI, Stanisław
  Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. 
  Sygn. 30504
 25. MAKOWSKI, Stanisław
  Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. 
  Sygn. 21077
 26. MAKOWSKI, Stanisław
  Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 
  Sygn. 27606
 27. MAKOWSKI, Stanisław
  "Beniowski" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. 
  Sygn. 7881/OL, 7882/OL
 28. MAKOWSKI, Stanisław
  "Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
  Sygn. 22220/OL, 22221/OL, 22297/OL
 29. MAURER, Józef
  Sen srebrny Salomei : idea dramatu / Józef Maurer. - Lwów : Drukarnia Władysława Łozińskiego, 1911.
  Sygn.14324
 30. MICHAŁOWSKI, Piotr
  Podziemna przemiana / Piotr Michałowski // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 24-28
 31. MICKIEWICZ, Adam
  Kobieto! Boski diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór, wstęp Maria Józefacka. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. 
  Sygn. 31087
 32. NATANSON, Wojciech
  Słowacki w oczach krytyka / Wojciech Natanson. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983.
  Sygn. 25107, 25397
 33. POEZJE
  Poezje Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo BIBLIOS, 2006. 
  Sygn. 42151/OL
 34. POPKOWICZ-TAJCHERT, Renata
  Juliusz Słowacki Liryki / Renata Popkowicz-Tajchert. - Warszawa : "Jota", 1991
  Sygn. A-3615/P, 36624/OL
 35. PRZYBYLSKI, Ryszard (1928-)
  Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1982. 
  Sygn. 23534
 36. RYMKIEWICZ, Jarosław Marek
  Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1982. 
  Sygn. 23086, 23250
 37. RYMKIEWICZ, Jarosław Marek
  Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. 
  Sygn. 32781
 38. SAWRYMOWICZ, Eugeniusz
  Juliusz Słowacki / E. Sawrymowicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955. 
  Sygn. 1838
 39. SKUCZYŃSKI, Janusz
  O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego / Janusz Skuczyński ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. - Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. 
  Sygn. 29970
 40. SPOTKANIA
  Spotkania maturzysty z poezją miłosną : od starożytności do współczesności / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. 
  37551/LE, 37644
 41. STUDIA
  Studia o twórczości Słowackiego / pod red. Ireneusza Opackiego. - Katowice : UŚ, 1982. 
  24878
 42. SUDOLSKI, Zbigniew
  Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. 
  32921
 43. SUDOLSKI, Zbigniew
  Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. 
  17609
 44. ŚWIRKO, Stanisław
  Słowacki - poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. 
  21401
 45. ŚWIRKO, Stanisław
  Słowacki - poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Warszawa : "Wspólna Sprawa" Wydawnictwa Oświatowe, 1961. 
  3524
 46. TERMER, Janusz
  Juliusz Słowacki "Beniowski" : poemat / oprac. Janusz Termer. - Warszawa : "Jota", 1991. 
  34339/OL
 47. TOMKOWSKI, Jan
  Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej / Jan Tomkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Literacki, 1984. 
  27830
 48. TOMKOWSKI, Jan
  Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej / Jan Tomkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. 
  27876
 49. WARNEŃSKA, Monika
  Twój czar nade mną trwa / Monika Warneńska. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. 
  29382
 50. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA, Dioniza
  Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska -Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. 
  29224
 51. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA, Dionizja
  Kochanki pierwszych dni : opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi / Dionizja Wawrzykowska - Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. 
  31863
 52. WITKOWSKA, Alina
  Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980. 
  20397
 53. ZBIÓR
  Zbiór artykułów o Juliuszu Słowackim / [Julian Krzyżanowski et al.]. - Warszawa : Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 100-lecia śmierci Juliusza Słowackiego, 1949. 
  A-1165
 54. ZDZIECHOWSKI, M.
  Wizja Krasińskiego : ze studiów nad literaturą i filozofią polską / M. Zdziechowski. - Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego ; Warszawa : G. Centnerszwer i S-ka, 1912. 
  14368
 55. ZGORZELSKI, Czesław
  Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 
  22177

Artykuły w czasopismach:

 1. BAL, Agnieszka
  Różne style i odmiany języka : (na przykładzie "Balladyny" Juliusza Słowackiego) / Agnieszka Bal // Polonistyka. -2009, nr 3, s. 52-57
 2. BANAŚ, Bernardyna
  "Balladyna" Juliusza Słowackiego : konkurs czytelniczy / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. - 2020, nr 9, s.39-40
 3. BARTOS, Katarzyna
  Problematyka teatralna "Balladyny" Juliusza Słowackiego / Katarzyna Bartos // Język Polski W Gimnazjum. - 2002/2003,nr 4, s.17-25
 4. BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ, Danuta
  Wielkim poetą był : konkurs literacki z okazji Roku Juliusza Słowackiego / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 21-22
 5. BOROWCZYK, Teodozja
  Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowczyk // Język Polski W Szkole Iv-Vi. - 2002/2003, nr 3,s.30-34
 6. BREWCZYŃSKA, Magdalena
  W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego : przewodnik po źródłach informacji elektronicznej / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 19-21
 7. BUKOWSKA, Edyta
  W Roku Słowackiego : "Balladyna" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski W Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 9-24
 8. BUKOWSKA, Edyta
  W Roku Słowackiego : "Kordian" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski W Liceum. - 2009/2010, nr 2, s.7-19
 9. BUKOWSKA, Edyta
  Liryki Juliusza Słowackiego w szkole / Edyta Bukowska // Język Polski W Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 7-19
 10. BUKOWSKA, Edyta
  Słowacki? A kto to taki? : głos w dyskusji na temat przyszłości lektur obowiązkowych na lekcjach języka polskiego /Edyta Bukowska // Język Polski W Liceum. - 2005/2006, nr 3, s.48-63
 11. BULA, Danuta
  Uczeń klasy IV w roli badacza / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski W Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr3, s. 80-98
 12. CYRAN, Maria
  Obrazy katedr gotyckich w eseistyce i literaturze romantycznej / Maria Cyran // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 50-55
 13.  CYRAN, Maria
  Męskie sympatie i antypatie Juliusza Słowackiego / Maria Cyran // Język Polski W Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 13-43
 14. DAMBEK, Zofia
  W cieniu góry królowej Bony / Zofia Dambek // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 42-45
 15. DANEK, Danuta
  Literatura i psychoanaliza : o nauczaniu psychoanalizy nieprofesjonalistów / Danuta Danek // Polonistyka. - 2011, nr10, s. 34-38
 16. GAŁ, Dorota
  Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał // Język Polski W Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s.13-18
 17. GOŁASZEWSKI, Grzegorz
  Patriotyzm - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski W Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.10-21
 18. GRZĄBA, Joanna
  "Polubić Słowackiego" : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas 6 szkół podstawowych / Joanna Grząba // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 2, s. 38-40
 19. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Kiedy stracicie nadzieję, słuchajcie wieszczów... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Juliuszowi Słowackiemu (4IX 1809 - 3 IV 1849). Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka W Szkole. - 2009, nr7-8, s. 23-25
 20.  JANKIEWICZ, Bożenna
  Motywy podróżnicze w listach do matki Juliusza Słowackiego / Bożenna Jankiewicz // Język Polski W Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 18-26
 21. JOCZ, Artur
  Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości / Artur Jocz // Polonistyka. - 2003, nr 7, s.392-396
 22. KAJA, Damian
  Romantyczny teatr zła w „Arabie” Juliusza Słowackiego / Damian Kaja // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 26-30
 23. KALITA, Anna
  Muzyka w poezji wieszczów / Anna Kalita // Wychowanie Muzyczne W Szkole. - 2005, nr 5, s.39-46
 24. KIJONKA, Tadeusz
  Słowacki w drodze na Wawel : ... by królom był równy / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2010, nr 2, s. 54-61
 25. KOWALCZYKOWA, Alina
  Juliusz Słowacki / Alina Kowalczykowa. - Wrocław, 2003 // Nowe Książki. - 2003, nr 10, s.44-45. - Rec. Andrzej Fabianowski
 26. KOWALCZYKOWA, Alina
  Juliusz Słowacki / Alina Kowalczykowa. - Wrocław, 2003 // Śląsk. - 2002, nr 12, s.73. 
 27. KOWALSKI, Tomasz
  "Horsztyński" współczesny? / Tomasz Kowalski // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 37-41.
 28. KOZŁOWSKA, Anna
  Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 20-25
 29. KOZŁOWSKA, Małgorzata
  Wieszcza hossy i bessy / Małgorzata Kozłowska // Polityka. - 2009, nr 50, s. 96-97.
 30. KRÓTKI, Zuzanna
  "Balladyna" Juliusza Słowackiego : cykl lekcji / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 4, s. 40-77
 31. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Katarzyna
  Dyliżansem : (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2009, nr11, s. 22-26
 32. LEKARCZYK-CISEK, Barbara
  Juliusz Słowacki : rekonstrukcja Poety / Barbara Lekarczyk-Cisek // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 55-58
 33. LYSZCZYNA, Jacek
  Na Górnym Śląsku żyw Król-Duch / Jacek Lyszczyna // Śląsk. - 2009, nr 4, s. 28-30
 34. LYSZCZYNA, Jacek
  Słowacki w edycjach Karola Miarki / Jacek Lyszczyna // Śląsk. - 2009, nr 10, s. 66-67
 35. MASŁOWSKI, Michał
  "Słowiański papież" : stosunek romantyków do Kościoła / Michał Masłowski // Znak. - 2010, nr 6, s. 71-87
 36. MATUSZEWSKA-BRYŁKA, Magdalena
  Mickiewicz czy Słowacki? / Magdalena Matuszewska-Bryłka // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 46-47
 37. MUCHA, Agnieszka
  Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha //Biblioteka W Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 19-20
 38. NARKOWICZ, Liliana
  Podzwonne dla Juliusza / Liliana Narkowicz // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 53-54
 39. OLSZTA, Elżbieta
  W podróż z Juliuszem Słowackim : scenariusz słowno-poetycki z okazji ogłoszenia roku 2009 - Rokiem Słowackiego /Elżbieta Olszta, Anna Żuralska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 39-41
 40. PILIS, Żanneta Elżbieta
  Mój maturalny rok (5) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 49, s.8-9
 41. PRZYBYLSKA, Jolanta
  Krzemieniec - miejsce narodzin Juliusza Słowackiego / Jolanta Przybylska // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 2, s. 11-12
 42. PRZYBYLSKA, Jolanta
  Słowacki w Warszawie / Jolanta Przybylska // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 4, s. 4-11
 43. PRZYCHODNIAK, Zbigniew
  Ostatnie zdania i uwagi Juliusza Słowackiego / Zbigniew Przychodniak // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 6-11
 44. RATAJCZAK, Wiesław
  Spiskowcy : Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 12-16
 45. ROSZAK, Joanna
  Vivat Słowacki : wieszcz w Poznaniu / Joanna Roszak // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 59-60
 46. SOBCZYŃSKA, Ewa
  "Balladyna" trochę inaczej : scenariusz na motywach dramatu Juliusza Słowackiego / Ewa Sobczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 3, s. 31-33
 47. SURDEJ, Beata
  "Balladyna" i e-maile / Beata Surdej // Język Polski W Gimnazjum. - 2010/2011, nr 1, s. 68-77
 48. TOMASZEWSKA, Grażyna B.
  O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych/ Grażyna B. Tomaszewska // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 58-67
 49. WITEK, Janina
  Czy znasz "Balladynę"? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Janina Witek // Biblioteka W Szkole. -2007, nr 4, s.22
 50. WREMBEL, Katarzyna
  Twarz czy maska? : oceniamy postępowanie Balladyny : scenariusz lekcji w klasie VI / Katarzyna Wrembel // Język Polski W Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 73-76
 51. ZWIERZYŃSKI, Leszek
  "Jak najcudniejsza w kwiatach jutrzenka wstaje..." : próba lektury tekstu genezyjskiego / Leszek Zwierzyński //Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 28-31