Strona internetowa MEN:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/


Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014


Broszura "Dobra szkoła":

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf