KOŁAKOWSKI, Artur
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
Sygn. 41510, 41511

Kompendium wiedzy na temat zespołu ADHD, opracowane przez zespół wybitnych specjalistów z tego zakresu, prowadzących jedyną tego typu poradnię w Polsce. Autorzy podkreślają, że zespół ADHD to nie wymysł nieudolnych rodziców czy jednostka chorobowa, lecz konkretne zaburzenie rozwojowe, wymagające określonego, skorelowanego postępowania otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, terapeutów. Dopiero "uwolnienie" rodziców i dziecka od rzekomej winy pozwala na prawidłowe ukierunkowanie terapii.

W pierwszej części książki przedstawiono podstawowe wiadomości na temat ADHD: objawy, przyczyny, konsekwencje społeczne zaburzenia (w tym również problemy w życiu dorosłym), a także możliwe powikłania. W części drugiej zaprezentowano sposoby diagnozy zespołu, różnorodne możliwości leczenia (psychoterapia, farmakologia), a także zaburzenia współistniejące. Trzecią, równie obszerną część książki stanowią szczególnie cenne, praktyczne porady, skierowane do rodziców i pracujących z dzieckiem nadpobudliwym pedagogów. Poradnikowy charakter pozycji podkreśla graficzne wyodrębnianie najważniejszych treści, ułatwiające efektywne korzystanie z niej.

B.Z.