BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 11 (2010)

 

 

TEMAT NUMERU

WYCHOWANIE W RODZINIE
PORADNIKI DLA RODZICÓW

Zbliżający się swoisty cykl świąt rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca) to doskonały pretekst do refleksji nad rodziną: jej potencjałem, ideałem, realnym kształtem. Biblioteka Pedagogiczna w Bytomiu posiada bogatą literaturę, dotyczącą najróżniejszych aspektów i uwarunkowań życia rodzinnego, a także funkcjonowania rodziny w coraz bardziej złożonej rzeczywistości społecznej. Publikacje uznanych autorów (Badora, Kawula, Plopa, Pospiszyl, Tyszka, Ziemska i in.) poruszają m.in. takie zagadnienia, jak małżeństwo, macierzyństwo i ojcostwo, więź rodzinna, adopcja, postawy rodzicielskie, wsparcie i terapia rodziny dysfunkcyjnej. Znakiem czasów są materiały, dotyczące emigracji zarobkowej rodziców, skutkującej zjawiskiem „eurosieroctwa”, pojawił się problem zagrożenia wykluczeniem społecznym, boleśnie bogaty jest obraz patologii: alkoholizmu rodziców, fizycznej i psychicznej przemocy. Co nie znaczy, że pesymizm przeważa: wiele publikacji odzwierciedla wiarę w małżeńskie i rodzinne szczęście.

O ogromnej tęsknocie za szczęśliwą rodziną – i nadziei, że można nieco szczęściu pomóc - świadczy m.in. popyt, jakim cieszy się na rynku wydawniczym tzw. literatura poradnikowa. A wśród niej oczywiście – najrozmaitsze poradniki dla rodziców.
W bieżącym numerze Informatora szczególnie zachęcamy do skorzystania z takich właśnie zasobów biblioteki. Posiadamy szereg interesujących książek, dotyczących rozwoju psychofizycznego dziecka, jego potrzeb i możliwości, a także zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych i problemów szkolnych. Zamieszczony poniżej wykaz prezentuje przykładowe pozycje, mogące zaciekawić niemal każdego rodzica (i pedagoga…). Autorzy w przystępny, czasem poważny, czasem żartobliwy sposób uczą dorosłych poznawać świat dziecka, dostrzegać i rozumieć jego problemy, budować mu szczęśliwe dzieciństwo. (...) 
 

Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator
Zeszyt 11 (kwiecień-czerwiec 2010)