BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 13 (2010)

 

 

TEMAT NUMERU

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Jak przystało na pierwszy w nowym roku szkolnym numer Informatora, niniejszy zeszyt prezentuje aktualną ofertę bytomskiej biblioteki pedagogicznej, skierowaną w szczególności do nauczycieli i maturzystów z naszego miasta.

Podkreślmy przede wszystkim zalety profilu placówki: oferujemy Państwu interesujące, stale wzbogacane, wyspecjalizowane zbiory z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii oraz licznych dziedzin pokrewnych, gwarantujące realne wsparcie nauczyciela zarówno w jego pracy dydaktycznej, jak i w doskonaleniu zawodowym. W naszej bibliotece dostępne są publikacje na każdy niemal temat, mogący interesować pedagoga. Psychologia dziecka i adolescenta, środowisko wychowawcze, relacje nauczyciel-uczeń i rodzina-szkoła, świat reklamy, mediów, Internetu, patologie społeczne, uzależnienia… Naturalnie, czeka również bogaty wybór scenariuszy lekcji oraz różnorodnych imprez szkolnych, liczne propozycje zajęć wychowawczych, programy profilaktyczne, pomoce logopedyczne, materiały do edukacji regionalnej.

Nauczyciele gimnazjów, zobligowani nowym rozporządzeniem MEN do przygotowywania zespołowych projektów edukacyjnych, znajdą w naszych zbiorach zarówno wskazówki teoretyczne, dotyczące metody projektu, jak i liczne, z pewnością inspirujące, przykłady jej zastosowania. Wykaz literatury, związanej z tematyką projektu, można pobrać także z naszej strony internetowej, do odwiedzania której gorąco zachęcamy.(...)  

Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator
Zeszyt 13 (październik-grudzień 2010)