BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 15 (2011)

 

 

TEMAT NUMERU

AUTYZM

Tematyką wiodącą wiosennego numeru naszego Informatora, z racji obchodzonego 2 kwietnia Światowego Dnia Autyzmu, jest autyzm i jego swoista odmiana - Zespół Aspergera.

Autyzm jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, silnie ograniczającym funkcjonowanie społeczne, komunikację i rozwój poznawczy. Ujawnia się u 4-6 dzieci na 10000, przy czym u chłopców występuje czterokrotnie częściej niż u dziewczynek. Dziecko autystyczne nie nawiązuje interakcji, unika kontaktu wzrokowego i dotykowego, nie okazuje przywiązania emocjonalnego. Nieumiejętność wyrażania uczuć, a także rozumienia emocji, intencji i oczekiwań innych osób jest dla autystów charakterystyczna - stąd tak powszechne zachowania nieadekwatne do sytuacji oraz naruszanie norm społecznych. Częste są napady złości, autoagresja; uważa się, że wynikają one m.in. z ogromnej nadwrażliwości na bodźce, zwłaszcza hałas, a także z ogromnego lęku, wywołanego każdą nową sytuacją bądź zmianą w otoczeniu. Autystyków cechują również ograniczone i powtarzalne wzorce zachowań, własne rytuały, stereotypy i manieryzmy; nietypowe, „dziwaczne” zachowania budzą często drwiny…

Szacuje się, że ok. 70% dzieci autystycznych jest niepełnosprawnych umysłowo. Z drugiej strony, wśród osób z Zespołem Aspergera zdarzają się jednostki wybitne, niezwykle uzdolnione, w szczególności matematycznie lub artystycznie, a obsesyjne zainteresowania bywają drogą do kunsztu i wielkich odkryć.

Lista osób, o których sądzi się, że mieli Zespół Aspergera, jest imponująca: są na niej Albert Einstein, a także Hans Christian Andersen, Ludwig van Beethoven, Michał Anioł Buonarroti, Lewis Carroll, Vincent van Gogh, Thomas Jefferson, Wolfgang Amadeusz Mozart, Izaak Newton, Andy Warhol, Ludwig Wittgenstein… (...)
 

Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator
Zeszyt 15 (kwiecień-czerwiec 2011)