BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 18 (2012)

 

TEMAT NUMERU

60 LAT Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach
FILII w BYTOMIU

„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać.
Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc,
jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.
Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć".
Albert Einstein


Rok 2012 to dla bytomskiej biblioteki pedagogicznej czas pięknego jubileuszu. 60 lat temu, 1 stycznia 1952 r., powołana została do istnienia Pedagogiczna Biblioteka Miejska w Bytomiu. Zaczynała skromnie: jej księgozbiór, powstały z połączenia zasobów Związku Nauczycielstwa Polskiego i Inspektoratu Szkolnego, stanowiło ok. 800 książek. Dwadzieścia lat później było ich już ponad 15000, w 1996 r. – ponad 35000, w roku 2012 – blisko 47000. Możliwość korzystania z fachowej pomocy i bogatych, specjalistycznych zbiorów doceniały kolejne roczniki bytomskich nauczycieli i studentów; częstym wizytom w bibliotece sprzyjała jej znakomita lokalizacja. Szkoda, że kilkadziesiąt lat efektywnej obecności w pejzażu edukacyjnym miasta nie zapobiegło usunięciu placówki ze ścisłego centrum Bytomia...

Ale trudne chwile minęły, a biblioteka, choć obecnie na obrzeżach miasta, rozwija się dynamicznie. Pojawiło się dużo NOWEGO: nowe pomysły i projekty edukacyjne plus nowe możliwości techniczne (komputeryzacja biblioteki, strona internetowa, katalog online) przyciągają do nas nowych użytkowników, a idące z duchem czasu nowe regulacje prawne pozwalają nam obecnie służyć wsparciem wszystkim, którzy, zgodnie z ideą edukacji ustawicznej, poszukują wiedzy, informacji, inspiracji do samorozwoju. Zapraszamy wszystkich, dla których „ważne jest, by nigdy nie przestać pytać..."

Niniejszy numer Informatora to okazja do jubileuszowej prezentacji biblioteki, jej historii i działalności. Mamy nadzieję, że wybrane w tym celu różnorodne formy „odsłon" spełnią swe zadanie i choć w części przybliżą pracę biblioteki pedagogicznej. Jest tu kalendarium, jest artykuł, wpisujący się w nurt żywej obecnie dyskusji nad kształtem polskiego bibliotekarstwa, systemu informacji edukacyjnej oraz wspomagania edukacji ustawicznej; jest wreszcie „coś dla oka" - fotograficzny przegląd ostatnich piętnastu lat funkcjonowania naszej filii. Istotne uzupełnienie rysującego się tutaj obrazu stanowią nasze wcześniejsze publikacje, z których dwie dostępne są online. Do zajrzenia do nich serdecznie zachęcamy.(...)

"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"
Zeszyt 18 (styczeń-marzec 2012)