Drukuj

 

 

BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 21 (2012)

 

 

TEMAT NUMERU

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Pierwszy w nowym roku szkolnym numer Informatora to, już tradycyjnie, prezentacja aktualnej oferty bytomskiej biblioteki pedagogicznej. Do skorzystania z naszych zbiorów i usług zachęcamy w szczególności nauczycieli, studentów, maturzystów oraz wszystkie osoby, chętne do pogłębiania swojej wiedzy i rozwoju kompetencji, a także - szukające mądrego relaksu.

Podstawę niniejszego numeru tworzą wykazy dostępnej w Filii PBW w Bytomiu literatury o tematyce, odpowiadającej tegorocznym priorytetom MEN. Wybraliśmy dla Państwa dwa obszary tematyczne: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat oraz Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Zamieszczone poniżej fragmenty naszych najnowszych zestawień bibliograficznych dotyczą więc wieloaspektowego wsparcia rozwoju dziecka, zagadnienia dojrzałości szkolnej i dysleksji rozwojowej, a także bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz szeroko rozumianej profilaktyki w szkole. Jednocześnie przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.bytom.pbw.katowice.pl, w zakładce Zestawienia bibliograficzne, dostępne są m.in. nasze ubiegłoroczne opracowania Wspieranie rozwoju ucznia, Indywidualizacja w nauczaniu, Współdziałanie rodziców z przedszkolem i szkołą oraz szereg zestawień o tematyce pokrewnej. W postulowanych przez MEN działaniach na rzecz podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców przydać się może zaktualizowany wykaz poradników dla rodziców Dziecko w rodzinie, przedszkolu i szkole(...)

 

"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"
Zeszyt 21 (październik-grudzień 2012)