BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 25/26 (2014)

 

 

TEMAT NUMERU

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Witamy Państwa po dłuższej przerwie, związanej z przeprowadzką biblioteki. Pożegnaliśmy locum w Łagiewnikach; od stycznia tegoż roku udostępniamy zbiory w nowej siedzibie, mieszczącej się na Rozbarku, w budynku Kolegium Nauczycielskiego . Mamy nadzieję, że systematycznie wzbogacane zbiory, dogodny adres i przyjazna aranżacja przestronnej siedziby zachęcą do odwiedzin wielu nowych Czytelników. Tytułem prezentacji placówki w niniejszym numerze Informatora zamieszczamy mały fotoreportaż z nowego lokalu.

*

* *

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół to wdrażany obecnie projekt systemowy Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jego nadrzędnym celem jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, a wyznaczonym podstawowym działaniem – „opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych" . Obecnie, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane są powiatowe projekty pilotażowe: w województwie śląskim 18, z czego jeden w Bytomiu.

Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu to projekt, obejmujący swym zasięgiem 26 placówek; sieci współpracy i samokształcenia utworzono w Bytomiu siedem. Ustalona według potrzeb tematyka... No właśnie. Pomocna, często znakomita literatura czeka – w bibliotece pedagogicznej! Dla przykładu: Dyrektorzy szkół – 191 rekordów bibliograficznych w naszej bazie, Myślenie twórcze – 122 rekordy, Myślenie twórcze – nauczanie – 98, Stres – 160, Wypalenie zawodowe – 67, Komputery – stosowanie – nauczanie – 147, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 397, Promocja szkoły – 15, Czytelnictwo – popularyzacja – 70, Czytelnictwo dziecięce – popularyzacja – 59. Pozycji, ujętych pod zbliżonymi hasłami – jeszcze setki. Oprócz bogatego księgozbioru biblioteka dysponuje również przygotowaną merytorycznie kadrą, m.in. przeszkoloną z zakresu pracy SORE oraz obsługi platformy doskonaleniewsieci.pl. To jest ten potencjał do wykorzystania. Jak konkretnie – do przemyślenia. Wszak na razie to pilotaż, czas na „wypracowanie rozwiązań"...

Choć w samym programie pilotażowym biblioteki pedagogicznej zabrakło, miło nam odnotować, że jeden z koordynatorów sieci podjął z naszą placówką bezpośrednią współpracę. Zamieszczone w niniejszym numerze materiały, promujące literaturę na temat zaburzeń rozwoju i zachowania dziecka, powstały właśnie w wyniku zasygnalizowania konkretnych potrzeb nauczycieli bytomskich.

Zapraszamy do bytomskiej biblioteki pedagogicznej!

Bożena Zwierzyńska

 

"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"
Zeszyt 25/26