BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 29 (2014)

 

TEMAT NUMERU

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
(TIK) W SZKOLE

"Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza?
Gdzie się podziała nasza wiedza, którą zastąpiła informacja?"
Thomas Stearns Eliot

 

Zdumiewające, jak aktualne są słowa angielskiego noblisty. A przecież refleksja ta nasunęła się poecie kilkadziesiąt lat przed powstaniem Internetu, a więc przed niewyobrażalnym niegdyś zalewem informacji. Informacyjny chaos stał się naszą rzeczywistością; jest paradoksem, że poruszać się w tym świecie muszą uczyć "cyfrowych tubylców" - "cyfrowi imigranci" . Nauczanie dzieci i młodzieży sprawnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji, a szerzej - nauka mądrego korzystania z cyfrowych narzędzi to jedno z najważniejszych zadań współczesnego nauczyciela.

Prezentowane w niniejszym numerze "Informatora" materiały ukazują, jak w świecie niemal wszechobecnej technologii informacyjnej odnaleźć się może polska szkoła. Nowoczesne technologie przyniosły wręcz rewolucyjne możliwości i wygenerowały nowe oczekiwania; tradycyjny model nauczania, oparty na linearnym przekazie wiedzy, zastępowany jest ofertą dynamicznej, interaktywnej edukacji. Wykorzystywane w szkole atrakcyjne narzędzia "TIK" pobudzają zaangażowanie i kreatywność uczniów, zwiększają komfort i efektywność kształcenia. Bywa, że uczenie się - jak nigdy do tej pory - zbliża się do rozrywki.

Niestety, jak niemal wszystko, również "TIK" ma swoje jasne i ciemne strony. Wybiórczo stosowana technologia, np. do nieustannego testowania uczniów "pod egzaminy", tylko pogłębi niekorzystne zmiany w edukacji. Wbrew deklaracjom o wszechstronnym rozwijaniu ucznia, w szkole od lat następuje stopniowe przenoszenie punktu ciężkości z troski o rzeczywisty, osobowościowy rozwój dziecka/nastolatka na "tresowanie" jego stechnicyzowanej sprawności egzaminacyjnej. Zauważane przez socjologów edukacji zanikanie relacji "mistrz-uczeń" (od szkół po uniwersytety) nowe media mogą jeszcze pogłębić. Ale mogą też pomóc ją odbudować...

Kolejny, negatywny aspekt niezwykle łatwego dostępu do informacji, a także łatwości jej powielania, to coraz powszechniejsze zjawisko plagiatu. Jak zauważa Tomasz Goban-Klas, "wymienianie się >>ściągami<<, >>darowanie<< cudzych tekstów autorskich, >>kopiowanie i wklejanie<< bez cytowania i bez umiaru, to nie kultura daru, ale kultura złodziejska. I tego rozróżnienia też szkoła współczesna powinna uczyć" .

Zamieszczone poniżej zestawienia bibliograficzne skierowane są do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania i wszystkich specjalności. Wyszukane publikacje zawierają zarówno wnikliwe analizy wszelkich aspektów, związanych z zastosowaniem nowych technologii w szkole, jak i konkretne przykłady ich wykorzystania, w szczególności tak poszukiwane przez nauczycieli gotowe scenariusze zajęć. Kipiące od pomysłów, atrakcyjne opracowania czekają na Państwa w naszej bibliotece.

Zapraszamy!
Bożena Zwierzyńska

 

>>>"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"<<<
Zeszyt 29 (2014)