BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 31 (2015)

 

TEMAT NUMERU

BIBLIOTEKI SZKOLNE

 

"... piśmiennictwo jest niezastąpione w prowokowaniu myślenia
oraz dla kreacji indywidualnej wiedzy, a i przyjemność bywa w czytaniu częsta. Jednak stosownego wykorzystywania również trzeba się nauczyć: w domu, w szkole, w bibliotece. Byłoby więc dobrze dopaść ze stosowną ofertą w bibliotece szkolnej każdego, kogo się da.
W końcu po to właśnie to wszystko jest ."1
Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

 

Corocznie, już od 2004 r., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek. Promujące książki, czytelnictwo i biblioteki ogólnopolskie świętowanie rozpoczyna się zawsze 8 maja, w Dniu Bibliotekarza. Hasło tegorocznego Tygodnia – "Wybieram bibliotekę" – ma zwrócić uwagę na niezaprzeczalne zalety tych placówek. To biblioteki "są rzecznikiem i gwarantem stabilnego, a także możliwie najszerszego i zgodnego z prawem dostępu do informacji"2; pomagają zapobiegać edukacyjnemu i cyfrowemu wykluczeniu, sprzyjają indywidualnemu rozwojowi i podniesieniu jakości świadomości zbiorowej. Szczególną rolę pełnią tu biblioteki szkolne – jedyne, z którymi z całą pewnością zetknie się każdy młody człowiek, a więc każdy Polak w ogóle. Przy dramatycznie niskim poziomie czytelnictwa dorosłych znaczenie bibliotek szkolnych jest nie do przecenienia.

Wspomaganie pracy bibliotek szkolnych to jedno z zadań bibliotek pedagogicznych, dysponujących wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznymi zasobami. Współpraca obu typów bibliotek systematycznie zacieśnia się, przybierając różnorodne, sprawdzone oraz nowe formy. Jedną z takich nowych form są – tworzone na razie pilotażowo – sieci współpracy i samokształcenia. Taka lokalna sieć powstała już w środowisku nauczycieli bibliotekarzy bytomskich, o czym piszemy poniżej. Natomiast interesującą inicjatywę ogólnopolską – sieć "Przystanek Czytanie" – prezentuje na naszych łamach dr Anna Marcol.

Zgodnie z nowym ministerialnym rozporządzeniem, od stycznia 2016 r. biblioteki pedagogiczne winny również "w większym niż dotąd stopniu wspomagać nauczycieli w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych, ale przede wszystkim w kształtowaniu umiejętności praktycznego wykorzystania innowacyjnych form nauczania, a także aktywnego korzystania z platform edukacyjnych"3. Zadania te nasza biblioteka realizuje już w bieżącym roku szkolnym: opracowano stosowne zestawienia bibliograficzne (poprzedni numer „Informatora" to przecież Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole), zorganizowano (w ramach wspomnianej powyżej sieci) szkolenia oraz przeprowadzono konkurs czytelniczy online. Wśród licznych celów konkursu znajdowało się właśnie promowanie wykorzystywania technologii informacyjnej w popularyzacji czytelnictwa i zachęcenie uczniów do korzystania z platformy edukacyjnej Moodle. Opis i wyniki konkursu – wewnątrz numeru.

Na koniec pozostaje jeszcze życzyć wszystkim Bibliotekarzom nowych pomysłów, energii i niegasnącego zapału do pracy w niełatwych realiach współczesnej polskiej oświaty. Oby nasi uczniowie jak najczęściej i z przyjemnością sięgali po książki, e-booki, audiobooki – mądre słowo, w najrozmaitszej formie podane.

Zapraszamy do biblioteki!

Bożena Zwierzyńska

______________________________

J. Wojciechowski: Pismofobia. „Biblioteka w Szkole" 2014, nr 9, s. 8.

J. Dziak: Hasło Tygodnia Bibliotek 2015. Uzasadnienie. www.sbp.pl/artykul/?cid=13256&prev=1 [dostęp 04.05.2015 r.].

B. Walczak: Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i nauczycieli – nowe zadanie dla bibliotek pedagogicznych. „Poradnik Bibliotekarza" 2014, nr 10, s. 17.

 

>>>"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"<<<
Zeszyt 31 (2015)