BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 35 (2016)

 

TEMAT NUMERU

CZYTELNICTWO MŁODZIEŻY

 

"Jakie książki czytać?...
Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi,
jakie go mobilizują
."
Stefan Kisielewski

 

Nikogo już nie dziwi, że podczas przeprowadzanych badań nauczyciele poloniści „deklarowali w kwestionariuszach, że motywowanie uczniów do czytania lektur obowiązkowych i innych książek sprawia im największą trudność wśród różnych innych powinności określanych powszechnie jako trudne”1. Powszechny spadek czytelnictwa młodzieży (i dorosłych) oraz narastający opór wobec czytania lektur szkolnych są faktem.

O przyczynach i skutkach takiego stanu rzeczy oraz możliwościach przeciwdziałania mu interesująco piszą autorzy opracowań, ujętych w przygotowanym dla Państwa zestawieniu bibliograficznym. Znajdziemy tu analizy wybitnych znawców problemu, konkretne wskazówki i inspirujące pomysły. Warto również zwrócić uwagę na głosy nastoletnich blogerów książkowych, próbujących odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie lubią czytać ich rówieśnicy. Zarówno wśród fachowców, jak i uczniów powtarza się postulat radykalnego odświeżenia kanonu lektur: muszą być one bliższe światu i mentalności współczesnej młodzieży. Pojawiają się nawet głosy postulujące w tej sferze daleko posuniętą indywidualizację, i to zarówno pod kątem pojedynczego ucznia, jak i konkretnego zespołu klasowego. Trafna odpowiedź na potrzeby młodego człowieka może być kluczem do czytelniczego sukcesu.

Praktyczną pomoc w inspirowaniu czytelnictwa nastolatków stanowić może również zestawienie bibliograficzne, prezentujące popularne zabawy literackie: krzyżówki i konkursy czytelnicze. Jak trafnym pomysłem popularyzującym czytelnictwo może być właśnie konkurs czytelniczy, ilustruje zamieszczona w niniejszym numerze relacja z Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Tylko się cieszyć”, czyli Feblik Małgorzaty Musierowicz. Prezentujemy również Państwu fotorelacje z Tygodnia Bibliotek oraz naszego uczestnictwa w akcji Wydawnictwa Akapit Press Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.

Już kilkakrotnie mieliśmy przyjemność gościć na naszych łamach Panią dr Joannę Lusek, kierownika Działu Kresów i Kultur Pogranicza Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Tym razem Honorowy Gość „Informatora” zaprasza nas na wystawę fotografii „Z aparatem w ręku. Śląsk oczyma Paula Rothera”. Ten urodzony w Orzegowie, przez większość życia związany z Szombierkami i spoczywający na szombierskim cmentarzu kowal-artysta znany jest bardzo nielicznym bytomianom. Tym bardziej więc warto skorzystać z okazji i zapoznać się z jego sylwetką i prezentowaną – po raz pierwszy! – bogatą kolekcją fotografii, ukazujących Śląsk międzywojenny: Śląsk, którego już nie ma.

Gorąco polecamy!

Bożena Zwierzyńska

______________________________

1 A. Janus-Sitarz: „Czytanie nie gryzie, ale...”. Postawy gimnazjalistów wobec literatury. „Edukacja” 2015, nr 1, s. 99

 

>>>"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"<<<
Zeszyt 35 (2016)