Drukuj

 

BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 37 (2016)

 

 

TEMAT NUMERU

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

"Zachciało mu się szczęścia,
zachciało mu się prawdy,
zachciało mu się wieczności,
patrzcie go!
[...]
słowem: prawie nikt,
ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt
poza niemądrym mięsem,
patrzcie go!
[...]
Istny człowiek."

z wiersza "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej

 

To zwrot ku wartościom czyni człowieka człowiekiem.

Wychowanie do wartości to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. W bieżącym numerze Informatora, wraz z naszą aktualną ofertą edukacyjną, zamieszczamy zestawienia bibliograficzne odpowiadające trzem aktualnym priorytetom, jakimi są:
• upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
• rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach;
• kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.

„Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli”1, stwierdzają Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska, dobrze znane Państwu autorki Wychowania przez czytanie. Codzienny osobisty przykład, domowe czytania baśni, niemal każda lekcja języka polskiego – wszak spotkania z dobrą literaturą to spotkania z wartościami – i tysiąc innych sposobów pomagają dziecku i młodemu człowiekowi odkrywać świat wartości. Aksjologicznej refleksji bardzo dziś brakuje – i jest to widoczne we wszystkich sferach życia. „Życie bez moralnego wysiłku jest snem” – pisał Lew Tołstoj. „Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne” – uważał Theodore Roosevelt. A Jan Paweł II przestrzegał: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.
Uczmy więc wartości.

Problemom upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole poświęciliśmy sporo uwagi w naszych poprzednich Informatorach – i do zajrzenia do nich serdecznie zachęcamy. Jako przyjazną, atrakcyjną formę upowszechniania czytelnictwa polecamy od dawna konkursy czytelnicze. Tym razem połączymy zadania trzech edukacyjnych priorytetów w organizowanym przez naszą bibliotekę konkursie czytelniczym online Małe szare komórki, czyli wielki Herkules Poirot. Bytomskich gimnazjalistów już teraz zapraszamy do udziału w konkursie!
Zachęcamy również do udziału w grze edukacyjnej „W pogoni za Noblem”. W Roku Sienkiewicza po prostu wypada :)

Bożena Zwierzyńska

______________________________

1 I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 46–47.

 

>>>"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"<<<
Zeszyt 37 (2016)