Drukuj
 
 
 
BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 2 (2008)

 
 
TEMAT NUMERU:

 NAPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

Zespół ADHD (Attention Deficyt Hyperactivity Disorder) to poważne zaburzenie rozwojowe, dotykające ok. 5-7% dzieci, z czego blisko 90% stanowią chłopcy. Cechą charakterystyczną dzieci, dotkniętych ADHD, jest silna nadreaktywność, wynikająca z zachwiania równowagi procesów nerwowych (dominacja procesów pobudzenia przy osłabieniu procesów hamowania wewnętrznego), która wpływa na całokształt ich zachowania. Rozpoznanie ADHD opiera się na stwierdzeniu określonych objawów:
- zaburzeń koncentracji uwagi,
- nadruchliwości,
- nadmiernej impulsywności,
przy czym u poszczególnych dzieci objawy w sferze poznawczej, ruchowej i emocjonalnej występują w rozmaitym nasileniu.
Podobnie jak w przypadku wielu innych zaburzeń, np. dysleksji, obserwuje się wyraźny wzrost częstotliwości jego występowania.
Zespół ADHD jest przyczyną licznych trudności w życiu dziecka. Sprzyja konfliktom z otoczeniem, wypadkom, niepowodzeniom szkolnym, agresji i depresji. Znaczna liczba dzieci z nierozpoznanym ADHD przedwcześnie kończy edukację, szybko popada w konflikt z prawem. Chociaż z wiekiem objawy zespołu stają się mniej dokuczliwe lub nawet zanikają, brak wcześniejszego wsparcia i terapii sprawia, że wielu nastolatków czy dorosłych ma znacznie zaniżoną samoocenę i nie radzi sobie w życiu.
Niniejszy numer Informatora prezentuje wybrane pozycje z naszych zbiorów poruszające problem Zespołu ADHD.

 
Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator
Zeszyt 2 (maj 2008).pdf