BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA. INFORMATOR. ZESZYT 1 (2008)

 

 

Zaproszenie do biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu, jest placówką wyspecjalizowaną w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji, w szczególności edukacyjnej. Naszym podstawowym zadaniem jest wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, a także procesu kształcenia przyszłych pedagogów oraz ich ustawicznego doskonalenia się. Z przyjemnością współpracujemy z zainteresowanymi doradcami metodycznymi nauczycieli miasta Bytomia, realizujemy programy dydaktyczne i warsztaty dla pedagogów, a także lekcje z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz różnorodne konkursy dla uczniów szkół bytomskich. Aczkolwiek mamy wiernych od lat oraz stale nowych Czytelników, chcielibyśmy przypomnieć o sobie Tym, którzy stracili nas z pola widzenia wraz z przenosinami biblioteki z centrum do dzielnicy, a także zachęcić nowych Gości do odwiedzin w naszych progach.
Serdecznie zapraszamy!TEMAT NUMERU:

DYSLEKSJA

Syndrom dysleksji (o różnym stopniu nasilenia) dotyczy ok. 10-15% dzieci i młodzieży. Prowadzi zwykle do poważnych niepowodzeń szkolnych, oznacza frustrację, czasem piętno upośledzenia… Bogata literatura na ten temat pomaga zrozumieć istotę owych specyficznych trudności: uczy, jak je diagnozować, wskazuje, jak im zapobiegać i jak je leczyć. W wielu pozycjach znajdziemy nutkę optymizmu: w nieschematycznym ujęciu dysleksja może ujawniać swe drugie oblicze jako znak obdarzenia ponadprzeciętnymi zdolnościami twórczymi...
 
Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator
Zeszyt 1 (kwiecień 2008).pdf