Jan Paweł II – 100 lecie urodzin

Biogram i zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych
w Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej im. Józefa Lompy w Katowicach,
Filii w Bytomiu
Opracowała Jolanta Matóg

Jan Paweł II - Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary. Niekwestionowana jest na świecie opinia, że wybór Polaka na papieża a następnie jego pontyfikat, w dużej mierze przyczyniły się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu wolności i demokracji w tym regionie świata.

 

Karol Józef Wojtyła: kalendarium życia i działalności:

18 maja 1920 r. – Narodziny Karola Wojtyły w Wadowicach.

13 kwietnia 1929 r. – Śmierć matki Karola.

1930 r. – Rozpoczęcie ośmioletniej nauki.

1932 r. – Śmierć Edmunda, brata Karola.

1939 r. – Rozpoczęcie studiów polonistycznych.

18 luty 1941 r. – Śmierć ojca.

1939 r. – Przerwanie studiów z powodu wojny oraz rozpoczęcie pracy w zakładach chemicznych, kamieniołomie w Zakrzówku oraz oczyszczalni.

1940 r. – Związanie się Karola z teatrem oraz polityczno-wojskową podziemną organizacją katolicką Unia.

1 listopada 1946 r. – Otrzymanie święceń kapłańskich.

4 lipca 1958 r. – Mianowanie Karola biskupem pomocniczym Krakowa.

26 czerwca 1967r. – Wojtyła kardynałem.

16 października 1978r. 16: 16 – Ogłoszenie wyników drugiego konklawe; przybranie przez Karola Wojtyłę imion Jan Paweł II.

2-10 czerwca 1979 r. – Pierwsza pielgrzymka do Polski.

13 maja 1981 r. – Postrzelenie papieża przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę.

1992r. – Postępujące problemy z chorobą Parkinsona.

16-19 sierpnia 2002 r. – Ostatnia, ósma pielgrzymka do Polski.

14 marca 2005 r. – Ostatnia światowa pielgrzymka (Francja).

1 lutego 2005r. – Pogorszenie stanu zdrowia papieża.

2 kwietnia 2005r. – Śmierć papieża.

8 kwietnia 2005r. – Pogrzeb Ojca Świętego.

Zestawienie bibliograficzne

KSIĄŻKI

 1. BIENIASZ, Zbigniew
  Kochana stara buda... / Zbigniew Bieniasz. - Wadowice: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 1986
  Sygn.: 30369

 2. BILICKI, Tomasz
  Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II: na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień /Tomasz Bilicki. - Kraków: „Impuls", 2000
  Sygn.: 45653, 45654

 3. PAMIĘĆ.pl : biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 7 / red. nacz. Andrzej Brzozowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2012cm + Dodatek specjalny: plakat Ligii Morskiej i Kolonialnej oraz reprodukcje nieemitowanych banknotów z okresu PRL
  Sygn.: A-4950, A-4951

 4. BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 10, Przesłanie wciąż aktualne / Red. nacz. Jan M. Ruman. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008 
  Sygn.: A-4432, A-4433

 5. GAJCZAK, Roman A.
  Tryptyk kalwaryjski / Roman Antoni Gajczak. - Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum, 1990
  Sygn.: A-1708

 6. GUZ, Eugeniusz
  Strzały na Placu Świętego Piotra / Eugeniusz Guz. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987
  Sygn.: 30396

 7. GUZ, Eugeniusz
  Zamach na papieża / Eugeniusz Guz. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
  Sygn.: 26376

 8. Imposimato, Ferdinando
  Zamach na Papieża / Ferdinando Imposimato, Sandro Provvisionato ; przeł. Jan Jackowski. - Warszawa: Czerwone i Czarne, 2011
  Sygn: A-5263

 9. JAN PAWEŁ II
  Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2003
  Sygn.: 45265/BB

 10. Jan Paweł II
  Jan Paweł II w Polsce 1979-1983: homilie i przemówienia / Jan Paweł II. -Warszawa: „Pax", 1986
  Sygn.: 29215

 11. JAN PAWEŁ II
  Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
  Sygn.: 30523/IV

 12. JAN PAWEŁ II
  Nauczanie społeczne. [T. 5] cz. 1, 1982 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
  Sygn.: 30523/V cz.1

 13. JAN PAWEŁ II  
  Nauczanie społeczne. [T. 5] cz. 2, 1982 / Jan Paweł II. - Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
  Sygn.: 30523/V cz.2

 14. JAN PAWEŁ II
  Nauczanie społeczne: trzecia pielgrzymka do Polski 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł II. - Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988
  Sygn.: 31495

 15. KOŚCIÓŁ współczesny: dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985
  Sygn.: 28980

 16. PEDAGOGIKA alternatywna: postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków: „Impuls", 2007. - Materiały z V Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki Sygn.: 42000/I

 17. PŁUŻAŃSKI, Tadeusz
  Sprzeczność prowadzi naprzód / Tadeusz Płużański. - Warszawa: „Książka i Wiedza", 1984
  Sygn.: 26757

 18. PONIEWIERSKI, Janusz
  Gesty Jana Pawła II / Janusz Poniewierski; [wybór fot. Katarzyna Ziębowicz-Tobolewska]. - Kraków: „Znak", 2006
  Sygn: A-4234

 19. PRZEKROCZYĆ próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / Jan Paweł II, Vittorio Messori ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin: Wydaw. KUL, 1994
  Sygn.: 37316

 20. STOLARCZYK, Stanisław
  Hobby Jana Pawła II : góry, narty, kajaki, piłka nożna / Stanisław Stolarczyk. -Białystok: „Arax", 1991
  Sygn.: 34600

 21. SZOŁTYSEK, Marek
  Karol Wojtyła jako młodzieniec, ksiądz, biskup i papież na Górnym Śląsku / Marek Szołtysek. - Rybnik: „Śląskie ABC", 1998
  Sygn: 38659

 22. TANALSKI, Dionizy
  Bóg, człowiek i polityka: człowiek w teorii Jana Pawła II / Dionizy Tanalski. -Warszawa: „Książka i Wiedza", 1986
  Sygn.: 30172

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 23. ARASZCZUK, Zofia
  Nie lękajcie się: scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2004

 24. BABUCHOWSKI, Andrzej
  [Pamięć i tożsamość - recenzja] / Andrzej Babuchowski // Śląsk. - 2005

 25. BAGROWICZ, Jerzy
  "Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie" : Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie co Dzień. - 2005, nr 6, s.3-5

 26. BANACH, Katarzyna
  Niezwykły pielgrzym: scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22

 27. BERNACKI, Marek
  Praca jako los spełniony: o "Kamieniołomie" Karola Wojtyły / Marek Bernacki // Akcent. - 2007, nr 3, s. 68-75

 28. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang
  Sumienie świata / Ernst-Wolfgang Böckenförde // Znak. - 2003, nr 10, s.10—21

 29. BORCZAK, Małgorzata
  Dar Brata, świadomość siostry / Małgorzata Borczak // Nowe Książki. - 2009, nr 6, s.21-22
  Zawiera rec. książki: Beskidzkie rekolekcje: dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich / Wanda Półtawska. - Częstochowa, 2009

 30. BUBICZ, Joanna
  Podziękowania dla "wychowawcy świata" / Joanna Bubicz // Ruch Pedagogiczny. -2006, nr 1-2, s.67-74

 31. BULA, Danuta
  Jan Paweł II o młodych dla młodych / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. -2013/2014, nr 3, s. 83-90

 32. BULA, Danuta
  O potrzebie miłości poetycko / Danuta Bula // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 2, s. 88-95

 33. CHŁOPECKA, Iwona
  Jan Paweł II - wiking Pana Boga: scenariusz słowno-muzyczny / Iwona Chłopecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr12, s.33-34

 34. CHROBAK, Stanisław
  Prawda, jako wartość w wychowaniu: zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s.26-29

 35. CHROBAK, Stanisław
  Wejść w obszar nadziei : Jan Paweł II o potrzebie kształtowania projektu życia / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 14-19

 36. CHRZĄSTOWSKA, Bożena
  Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. -2008, nr 7, s. 18-25

 37. CHRZĄSTOWSKA, Bożena
  "Pieśni-przeczucia”: młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 30-35

 38. CHRZĄSTOWSKA, Bożena
  Dialogi z tradycją: sugestie metodyczne / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 58-59
  Propozycja zajęć wychowawczych i lekcji języka polskiego w oparciu o młodzieńcze poezje Karola Wojtyły

 39. DENEK, Kazimierz
  "Te Deum" za beatyfikację / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 4-8

 40. Dybciak, Krzysztof
  Droga do jasności: rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły /Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 6-10

 41. ECLER-NOCOŃ, Beata
  Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s.25-29

 42. ECLER-NOCOŃ, Beata
  Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s.4-9
  "Miłość i odpowiedzialność" Karola Wojtyły, jako inspiracja dla refleksji na zajęciach o tematyce prorodzinnej w szkole

 43. FELS, Grzegorz. Oprac.
  Jan Paweł II o zjawisku rozwoju sekt i New Age / oprac. Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2005, nr 1/2, s.4-7
  Wypowiedzi Ojca Świętego na temat zjawiska rozwoju sekt i New Age

 44. FIGIEL, Martyna
  Św. Jan Paweł II: człowiek książki / Martyna Figiel // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 25-29

 45. GADACZ, Tadeusz
  Cierpienie i miłosierdzie: pytania do Józefa Tischnera i Jana Pawła II / Tadeusz Gadacz // Znak. - 2006, nr 4, s.21-35

 46. GOŁASZEWSKI, Grzegorz
  W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56
  Scenariusze cyklu lekcji dot. miłości, z wykorzystaniem m.in. wiersza Czesława Miłosza, elementów nauczania Jana Pawła II oraz z odniesieniami do malarstwa (Rembrandt, Bosch)

 47. GRZEGORCZYK, Anna
  Poza słowem Słowo: fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 16-19

 48. HOROWSKI, Jarosław
  Pontyfikat Jana Pawła II, jako czas wychowania do wolności / Jarosław Horowski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 19-26

 49. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Niezwykły pielgrzym: scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

 50. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Taki jestem... : anegdoty o Papieżu: scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33

 51. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s.29-30
  Scenariusz przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych

 52. Jachimczak, Barbara Wanda
  Santo subito: scenariusz słowno - muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak //Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s.23—25
  Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum

 53. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s.26—27

 54. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  W Ojczyźnie serce me zostało: scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - nr 2, s. 22-24
  Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum

 55. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa: scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27
  Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

 56. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s.23-25

 57. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Echo niebios: scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27
  Poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji

 58. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
  Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju... : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 27-29
  Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

 59. JAŁOCHO, Małgorzata
  Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 4, s.1-3

 60. JAN PAWEŁ II
  Jan Paweł II : żywa pamięć czy makatka? // Znak. - 2008, nr 10, s.6-157
  Cały numer poświęcony życiu i twórczości Jana Pawła II

 61. JASTRZĄB, Jadwiga
  Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkładka metodyczna, s.(I)-(III)
  Karol Wojtyła jako wzorzec wychowawczy w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Życie i działalność papieża, jako punkt wyjścia edukacji moralnej, regionalnej, historycznej, czytelniczej i medialnej, religijnej

 62. JASTRZĄB, Jadwiga
  Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkładka metodyczna, s.(IV)-(VII)
  Scenariusz zajęć terapii wychowawczej do klasy VI szkoły podstawowej (temat: "Przemoc - co wiesz o niej ty, a co wiedzą inni")

 63. JĘDRZEJAK, Justyna
  Jak Lolek stał się świętym: scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole - 2018, nr 9, s.28-32

 64. JUREK, Lidia
  A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26-28
  Scenariusz przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych

 65. KALISZEWSKA, Małgorzata
  Skarby ludzi myślących - jak czytać, interpretować i pisać esej / Małgorzata Kaliszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, wkładka metodyczna, s.(IX) -(XII)
  Interpretacja fragmentu książki Jana Pawła II "Wstańcie, Chodźmy!" (2004, s.76-79)

 66. KAMIONKA, Grażyna
  "Trzy N", czyli co trapi współczesnego polonistę / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 60-72

 67. KAROL Wojtyła - poeta, dramaturg, filozof // Akcent. - 2008, nr 3, s. 5-216
  Cały numer poświęcony życiu i twórczości Jana Pawła II

 68. KASZCZUK, Anna
  Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. -2005, nr 4/5, wkładka metodyczna, s.(VIII) -(X)
  Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej (odpowiedni również na godzinę wychowawczą, a po niewielkiej modyfikacji - także w gimnazjum). Problematyka miłości i pokoju we współczesnym świecie

 69. KOC, Krzysztof
  W poszukiwaniu inspiracji / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 63-65
  Propozycje zajęć, dot. twórczości Jana Pawła II, w oparciu o artykuły z całego, tematycznego numeru "Polonistyki"

 70. KOSAKOWSKI, Czesław
  Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej / Czesław Kosakowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s.42-43

 71. KOWGIER, Magdalena
  Santo subito! : od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II / Magdalena Kowgier // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24
  Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 72. KOZŁOWSKA, Anna
  Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 20-25

 73. KUSTRA, Czesław
  Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s.13-20

 74. LAMCH, Marzanna
  Moje spotkanie z Papieżem / Marzanna Lamch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy - 2006, nr 1, s.71-74
  Scenariusz przedstawienia

 75. LOCH, Beata
  Jan Paweł II : zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM w Częstochowie, Filia w Myszkowie / Beata Loch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2007, nr 2, s. 75-77

 76. MACIEJEWSKA, Alicja
  Dzięki ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słowno-muzyczny / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22-24
  Z okazji rocznicy beatyfikacji (1 maja)

 77. MARCZEWSKA, Elżbieta
  Terapia poprzez słowo : na podstawie pism Jana Pawła II do rodzin / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. -2011, nr 4/5, s. 46-49

 78. MASŁOWSKI, Michał
  Opatrzność Jana Pawła II / Michał Masłowski // Znak. - 2008, nr 1, s. 38-52

 79. MASŁOWSKI, Michał
  "Ostatni polski romantyk" / Michał Masłowski // Znak. - 2006, nr 5, s. 102-123
  Romantyczny uniwersalizm Jana Pawła II

 80. MASTALSKI, Janusz
  Uniwersytet przyszłości / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s.9-13
  Fragmenty referatu "Koncepcja uniwersytetu w myśli Jana Pawła II" wygłoszonego podczas XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego "Edukacja jutra"

 81. MORAWSKA, Iwona
  Okolicznościowe lekcje języka polskiego: projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum.- 2005/2006, nr 4, s. 12-24
  Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

 82. MORAWSKA, Iwona
  Okolicznościowe lekcje języka polskiego: projekt metodyczny / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. -2005/2006, nr 4, s. 22-34
  Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

 83. MYSIOR, Ryszard
  Personalistyczna pedagogika wychowania Jana Pawła II / Ryszard Mysior // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 30-39

 84. NALASKOWSKI, Aleksander
  Papieskie nauczanie inspiracją i drogowskazem: refleksje Profesorów pedagogiki / Aleksander Nalaskowski //Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 3-5

 85. NIEWĘGŁOWSKI, Jan
  Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s.8—9

 86. NOWAK, Marian
  Wychowanie "wyobraźni miłosierdzia" w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s.6-8

 87. NOWAK, Marian
  Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 10-13

 88. NOWOSIELSKI, Kazimierz
  [Poezje zebrane; Tryptyk rzymski - recenzja] / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 64-65
  Zawiera rec. książki: Poezje zebrane; Tryptyk rzymski / Jan Paweł II (papież). - Kraków, 2003

 89. OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, Mirosława
  "...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia”: o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 12-15

 90. OŻÓG, Kazimierz
  Retoryka tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 43-49

 91. PAJDZIŃSKA, Anna
  O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 36-42

 92. PIETRZAK, Małgorzata
  "Tryptyk rzymski”, czyli tajemnica słowa / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 32-37

 93. PIETRZAK, Małgorzata
  Słowo jest nadzieją świata: scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, wkładka metodyczna, s. I-III

 94. PIŃCZUK, Bogumiła
  Miłość mi wszystko wyjaśniła: scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 23-25
  Scenariusz przeznaczony dla gimnazjum i szkoły średniej

 95. PODGÓRSKA, Joanna
  Trochę pokolenie, trochę JP2: rok bez Jana Pawła / Joanna Podgórska // Polityka. - 2006, nr 13, s.4-6, 8, 10—11
  Pontyfikat i śmierć Jana Pawła II a dzisiejsza młodzież

 96. "ŻYCIE, miłość, przemijanie... śmierć". O istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II : budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkładka metodyczna, s.(X)-(XII)
  Scenariusz zajęć "Wychowania do życia w rodzinie"

 97. POŁOWNIAK-WAWRZONEK, Dorota
  Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

 98. PRAJSNER, Mira
  Czy istnieje pokolenie JP2? / dyskusję przygotowała i opracowała Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 7/8, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 25-30

 99. PRAJSNER, Mira
  Pokolenie JP2 - fakt, kreacja czy metafora? / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 7/8, dod. "Pomarańczowe Forum”. s.31

 100. PRAJSNER, Mira
  Pokolenie JP2 - rzeczywistość czy konstrukt? / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 5, dod. "Pomarańczowe Forum ; 20
  Pontyfikat i śmierć Jana Pawła II a dzisiejsza młodzież

 101. RADIUKIEWICZ, Anna. Oprac.
  JP2 - opinie młodych / oprac. Anna Radiukiewicz, Marcin J. Sochocki // Remedium. -2006, nr 5, dod. "Pomarańczowe Forum", s.18-19
  Pontyfikat i śmierć Jana Pawła II a dzisiejsza młodzież

 102. ROGOWSKI, Cyprian
  Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II / Cyprian Rogowski // Wychowanie na co Dzień. -2005, nr 4/5, s. 30-31

 103. RYBKA, Małgorzata
  O "nie-byciu-wolnym", czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 50-57

 104. RYNIO, Alina
  Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania "antropologii adekwatnej" / Alina Rynio // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s.20-25
  Pedagogiczne aspekty nauczania Jana Pawła II

 105. RYŚ, Grzegorz
  Małżeństwo, dziewictwo, Kościół / Grzegorz Ryś // Znak. - 2006, nr 11, s. 24-27

 106. SEWERYNIAK, Henryk
  "Tryptyk rzymski" czytany przez księdza / Henryk Seweryniak // Znak. - 2003, nr 5, s. 77-88

 107. SOCHOCKI, M. J. Oprac.
  Czy istnieje pokolenie Jana Pawła II? / oprac. M. J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 5, dod. "Pomarańczowe Forum”, s.13-15
  Pontyfikat i śmierć Jana Pawła II a dzisiejsza młodzież

 108. STAŃKOWSKI, Bogdan
  Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży / Bogdan Stańkowski // Pedagogika Społeczna. -2015, nr 1, s. 73-92

 109. STARNAWSKI, Witold
  Aktualność pedagogii Jana Pawła II / Witold Starnawski // Wychowanie na co Dzień. -2011, nr 4/5, s. 9-13

 110. STAWOWSKA, Agnieszka
  Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27
  Z okazji rocznicy beatyfikacji (1 maja). Dla uczniów gimnazjum

 111. SZOSTKIEWICZ, Adam
  Trzy twarze papieża / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2003, nr 42, s. 3-6, 8-9
  25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

 112. SZYMCZAK, Wioletta
  Uczestnictwo jako podstawowa kategoria w procesie wychowania do życia społecznego / Wioletta Szymczak // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 107-120

 113. SZYMIK, Jerzy
  Tryptyk rzymski - recenzja / Jerzy Szymik // Śląsk. - 2003, nr 6, s.74-75
  Zawiera rec. książki: Tryptyk rzymski: medytacje / Jan Paweł II (papież). - Kraków, 2003

 114. THEISS, Wiesław
  "Pokój wam..." : Jan Paweł II w Japonii (1981 r.) / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 27-32

 115. TROJAN, Elżbieta
  Św. Jan Paweł II (1920-2005): zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 40-44

 116. TROJAN, Elżbieta. Oprac.
  Wychowanie w pedagogii Jana Pawła II (1920-2005): zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 42-49

 117. TRZASKOWSKI, Zbigniew
  Doświadczenie wiary: adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s.7-24

 118. WITWER, Agnieszka
  Niezwykła historia Lolka: konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 20
  Przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

 119. WITWER, Agnieszka
  Historia Karola Wojtyły: konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 21
  Przeznaczony dla uczniów gimnazjum

 120. WRONA, Jerzy
  Geograficzne aspekty podróży - pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona // Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s.14-21

 121. WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK, Marta
  Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 60-62
  Wskazówki metodyczne dot. ujęcia problemu wolności w nauczaniu Jana Pawła II

 122. ZDROJEWSKA-BIELAWSKA, Urszula
  Opowieść o niezwykłym człowieku: scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-46

 123. ŻÓRAWSKA, Wioletta
  Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 51-57
  Projekt edukacyjny "Wszyscy jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa Cypriana Norwida i papieża Jana Pawła II"

 124. ŻURAWSKA, Ksymena
  Projekt lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej do przeprowadzenia w klasie III gimnazjum / Ksymena Żurawska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2016, nr 1, s. 58-59

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

 1. LOLEK : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły [Film] / Scen. i reż. Joanna Maro ; współpr. realizatorska Adam Cieślak, Bogusław Sławiński. - Kraków: Tygodnik Powszechny, 2008. - 1 płyta wiz. [DVD] (44 min): dźw., kolor i b.-cz.; 12 cm. -(Kolekcja Tygodnika Powszechnego)
  Sygn.: DVD-81

 2. LOLEK : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły [Film] / Scen. i reż. Joanna Maro ; współpr. realizatorska Adam Cieślak, Bogusław Sławiński. - Kraków: Tygodnik Powszechny, 2008. - 1 płyta wiz. [DVD] (44 min): dźw., kolor i b.-cz.; 12 cm. -(Kolekcja Tygodnika Powszechnego)
  Sygn.: DVD-81

 3. PIELGRZYM [Film] / reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki; zdjęcia Bogdan Dziworski [et al.] ; muzyka Bogusław Schäffer. -Wersja polska. - [Warszawa]: Stolica Apostolska: Episkopat Polski, [2009]
  Sygn.: DVD-38, DVD-39