PODRÓŻE W LITERATURZE

Propozycje ze zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach,
Filii w Bytomiu

wybrała Joanna Ambroży

 

Krótki wykaz literatury, w których głównym motywem jest opis podróż, droga, czasem pielgrzymowanie. Lektura tych powieści zachęca do odbycia ciekawych podróży w wyobraźni, refleksji, powrotu do dawnych miejsc w naszej pamięci.

 

Może tam pójdę, może spotkam kogo?
Ani nie pójdę, ni się spotkam z nikim.
Ach Boże, tęsknoż mnie za ptaków krzykiem
I za tą wodą, co błysk, błysk na stawie
Wzrusza się, brzegi całuje kochane…
T. Lenartowicz

1. Coelho, Paulo
Pielgrzym / Paulo Coelho. - Warszawa : "Świat Książki", 2006.
Sygn. 41962

2. Goethe, Johann Wolfgang
Podróż włoska / Johann Wolfgang Goethe. - Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1980.
Sygn. 20515

3. Hesse, Hermann
Podróż na wschód / Hermann Hesse. – Warszawa : Wydaw. Wodnika, 1991.
Sygn. 35470

4. Iwaszkiewicz, Jarosław
Podróże do Polski / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : "Alfa", 1987.
Sygn. 31233

5. Kapuściński, Ryszard
Podróże z Herodotem / Ryszard Kapuściński. - Kraków : "Znak", 2004.
Sygn. 40716

6. Lessing, Doris May
Podróż Bena / Doris Lessing. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 2007.
Sygn. 41814

7. Ligocka, Roma
Kobieta w podróży. / Roma Ligocka ; przeł. Sława Lisiecka ; rys. autorki. - Wyd. 1
dodr. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003.
Sygn. 40317

8. Parandowski, Jan
Podróże literackie / Jan Parandowski. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
Sygn. 2444

9. Przybylski, Ryszard (1928-)
Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydaw.
Literackie, 1982.
Sygn. 23534

10. STASIUK, Andrzej
Jadąc do Babadag. / Andrzej Stasiuk. - Wyd. 2. - Wołowiec : Wyd. Czarne, 2004.
Sygn. 40959

11. STEINBECK, John
Podróże z Charleyem : w poszukiwaniu Ameryki. / John Steinbeck ; prezł. [z ang.]
Bronisław Zieliński. - Poznań : "SAWW", 1991.
Sygn. 35977

12. Sterne, Laurence
Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy / Laurence Sterne ; oprac. Zofia Sinko.
- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
Sygn. 10422

13. SWIFT, Jonathan
Podróże Gulliwera / Jonathan Swift ; przekł. anonima z 1784 r. - Wyd. 3. -
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
Sygn. A-1711

14. Szczepański, Jan Alfred
Podróż do ziemi greckiej z Neapolu : śladami Juliusza Słowackiego / Jan Alfred
Szczepański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.
Sygn. 18712