Drukuj

PODRÓŻE PO POLSCE
Propozycje ze zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach,
Filii w Bytomiu
wybrała Joanna Ambroży


Krótkie zestawienie bibliograficzne zawierające propozycje wybrane ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filii w Bytomiu, dotyczące tematyki oraz form spędzania wolnego czasu, polecanego zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Znajdziecie tu państwo informacje o ciekawych miejscach w Polsce takich jak zamki, pałace ale także atrakcyjnych terenach geograficzno-krajoznawczych. Proponujemy spróbować odmienne, a jakże atrakcyjne w okresie letnim formy podróży takie jak rower, kolej czy po prostu spacer.. Zachęcamy do odkrycia historycznych miejsc szlakiem znanych pisarzy, artystów i innych wielkich Polaków. Mamy nadzieję, że to krótkie zestawienie zainspiruje państwa do odkrywania przeróżnych a jakże ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu. Zachęcamy do lektury.

 


A. Ciekawe miejsca w Polsce, atrakcyjne formy podróży, czyli gdzie i jak podróżować?

1. CHAŁUBIŃSKI Tytus: Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu. Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.
Sygn. 31305

2. LORENTZ Stanisław: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. Wyd. 3 uzup. Warszawa: "Interpress", 1983.
Sygn. 26448

3. MATUSZCZYK Andrzej, ORLIŃSKI Norbert, ZINKOW Julian: Małopolska południowo-zachodnia. Przewodnik. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1991.
Sygn. 34661

4. POKROPEK Marian: Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.
Sygn. 21074

5. POLSKIE Parki Narodowe = Polish National Parks = Polnische Nationalparks. Wyd. 2 popr. Kraków: "Parol", 1995.
Sygn. 38077, 38076

6. ROGIŃSKI Ryszard: Zamki i twierdze w Polsce : historia i legendy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
Sygn. 33697

7. ROMANTYCZNE podróże do Polski [Film]. Język polski, historia, uczestnictwo w kulturze, edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Scen. i scenogr. Mariusz Wituski; reż. Mariusz Malinowski. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Telewizja Polska S.A.). - 1 kas. wiz. [VHS] (180 min.)
Sygn. 137V

8. WERNICHOWSKA Bogna, KOZŁOWSKI Maciej: Duchy polskie czyli krótki przewodnik po nawiedzanych zamkach, dworach i pałacach. Warszawa: Wydaw.
PTTK "Kraj", 1983.
Sygn. 25799, 26213

9. WIECZOREK Edward: Zamki i pałace na turystycznych szlakach województwa katowickiego. Cz.2. Katowice: Polska Agencja Promocji Turystyki, 1994.
Sygn. 37291

10. ZINKOW Julian: Wycieczki koleją w okolice Krakowa. Przewodnik turystyczny.Warszawa, Kraków: "Kraj", 1982.
Sygn. 23809


B. Historycznym szlakiem...

11. GAŁCZYŃSKA Kira: Mazurskie szlaki Gałczyńskiego. Warszawa: "Kraj", 1986.
Sygn. 29959

12. ŁĘCKI Włodzimierz: Szlak piastowski: Poznań, Gniezno, Kruszwica, Inowrocław,Biskupin. Wyd. 2 popr. i uzup. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984.
Sygn. 27594

13. KORNIŁOWICZÓWNA Maria: Szlakiem Henryka Sienkiewicza. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj", 1988.
Sygn. 27558, 32376

14. KRESEK Zbigniew: Szlak im. gen. Karola Świerczewskiego w Bieszczadach. Wyd. 3. Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 1985.
Sygn. 28673, 29051

15. KRÓLIKIEWICZ Grażyna, KRUCZEK Zygmunt: Szlakami legend pienińskich. Przewodnik turystyczny. Warszawa ; Kraków : "Kraj", 1983.
Sygn. 25617

16. MAJDA Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury. Szkice literackie. Wyd. 2. Kraków: KAW, 1987.
Sygn. 30550, 30711

17. PRZEMECKA Maria: Krakowskim szlakiem Jana Matejki. Warszawa: "Kraj",1985.
Sygn. A-1361

18. SZYPER Barbara: Krakowskim szlakiem Wita Stwosza. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj", 1985.
Sygn. A-1362, 28447

19. ZINKOW Julian: Orle gniazda i warownie jurajskie. Szlaki turystyczne. Wyd. 2. Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1977.
Sygn. 17154