BYTOM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7  40-132 Katowice
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84
fax 32 258 18 15

BIBLIOTEKI, ZASOBY CYFROWE

SERWISY BIBLIOTEKARSKIE