1. Scenariusze zajęć edukacyjnych z przyrody, odbywających się w szkolnym ogrodzie dendrologicznym (arboretum) / oprac. Beata Kośla. - [Bytom, 2004]
    Sygn. A-3173


    Opracowanie nauczycielki SP nr 45 w Bytomiu. Zawiera 2 scenariusze:
    - "Rozpoznawanie drzew iglastych w przyszkolnym arboretum";
    - "Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów liściastych w arboretum".