1. Materiały z języka polskiego do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej / oprac. Krystyna Kozieł. - Bytom, 2005
  Sygn. A-3177


  Opracowanie nauczycielki ZSO nr 11 w Bytomiu.
  Zawartość: 
  Test sprawdzający umiejętności uczniów w zakresie składni zdania pojedynczego w klasie I gimnazjum na początku roku szkolnego; 
  Próbny egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych "Teatr z czasów Szekspira";
  Test literacki dla klasy IV szkoły podstawowej "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie"; 
  Scenariusz przedstawienia teatralnego "Mój szkolny kolega z Afryki"; 
  Scenariusz imprezy integracyjnej "Kimkolwiek jesteś, jesteś niepowtarzalny i bezcenny"; 
  Konspekt lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum "Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu..., czyli jak wyrazić piękno krajobrazu. Adam Mickiewicz - Stepy akermańskie"; 
  Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum "Sprawiedliwość według mnie to...? Jan Twardowski - Sprawiedliwość".